Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė išplatintame laiške švietimo bendruomenei kviečia savivaldybes imtis konkrečių veiksmų populiarinant Europos Sąjungos kalbų mokymąsi, ieškoti galimybių užtikrinti teisę mokiniams rinktis antrąją kalbą. Kreipimesi rusų kalbos mokytojai raginami įgyti papildomų kito dalyko ar specializacijos kompetencijų ir pažymima, kad antros kvalifikacijos įgijimą finansuos valstybė.

 

„Suprantame, kad mažėjant rusų kalbos populiarumui ir keičiantis mokinių ir jų tėvų požiūriui, kokias užsienio kalbas pasirinkti, rusų kalbos mokytojams gali mažėti darbo krūvis. Todėl kviečiame juos naujai pažvelgti į savo galimybes ir polinkius ir įgyti papildomų kito dalyko kompetencijų. Lietuvai kiekvienas mokytojas yra svarbus. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra numačiusi papildomų lėšų ir kviečia pasinaudoti galimybe įgyti mokomojo dalyko, taip pat ir Europos Sąjungos kalbos, ar pagalbos mokiniui specialisto kompetencijų“, - sakoma ministrės kreipimesi.

 

Planuojant 2023 m. ir ateinančių metų pedagogų grupes kito mokomojo dalyko ar specializacijos kompetencijoms įgyti, šie mokymai prioritetine tvarka bus pasiūlyti rusų kalbos mokytojams. Šio dalyko mokytojai, ketinantys įgyti antrą kvalifikaciją, iki vasario 24 d. internete turėtų užpildyti klausimyną.

 

Mokinių tėvai kviečiami atsakingai parinkti savo vaikams užsienio kalbas, prioritetą teikiant prancūzų ir vokiečių kalboms. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra parengusi veiksmų planą, kuris skirtas ES kalboms populiarinti. Vasarį ir kovo pradžioje ministerija, bendradarbiaudama su ES šalių ambasadomis ir kultūros centrais, organizuos bandomąsias prancūzų ir vokiečių kalbos pamokas, skirtas mokiniams susipažinti su naujomis užsienio kalbomis, numatomi ir kiti šioms kalboms populiarinti skirti renginiai. Jie bus skirti ne tik vaikams, bet ir jų tėvams. Prie kalbų populiarinimo prisidės ir mokyklose dirbantys karjeros specialistai, kurie pristatys antros užsienio kalbos svarbą ateities karjerai, konsultuos mokinius ir jų tėvus. 

Bus parengtas nuotolinio, mišraus ir hibridinio mokymo modelis užsienio kalboms mokyti, 2023 m. rudenį modelis bus išbandomas mokyklose.  

Vokiečių ir prancūzų kalbų studijos planuojamos priskirti prie prioritetinių pedagogikos studijų specializacijų ir įstojusiesiems į šių dalykų bakalauro pedagogines, gretutines ar profesines studijas bus skiriamos skatinamosios 300 Eur stipendijos, o išankstinę darbo sutartį su mokykla sudariusiems baigiamųjų metų studentams – 500 Eur.

 

Rusų kalba kol kas išlieka dažniausiai pasirenkama antra užsienio kalba, tačiau jos, kaip antrosios užsienio kalbos, populiarumas mažėja. Šiais mokslo metais padaugėjo mokinių, kurie kaip antrąją užsienio kalbą renkasi mokytis vokiečių – šiais mokslo metais ją pasirinko 21,5 proc. (praėjusiais – 15,2 proc.). Prancūzų kalbą pasirinko 8 proc. (pernai – 7 proc.).  

 ŠMSM info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: