Vidaus reikalų ministerija (VRM) parengė Teisės pažeidimų prevencijos koncepciją. Nors kriminogeninė situacija šalyje išlieka stabili, pasitikėjimas policija siekia net 82 proc. šalies gyventojų, o 87 proc. gyventojų jaučiasi saugūs savo gyvenamojoje vietoje, VRM siūlo valstybės lygmeniu stiprinti nusikaltimų prevenciją.

Nusikaltimų prevencijai Lietuvoje ilgą laiką nebuvo skiriama deramo dėmesio. 1998 m. įkurtas VšĮ Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras koordinatoriaus funkcijų nuo 2009 m. neatlieka.

Pasak vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės, būtina nusitaikyti į nusikaltimų priežastis ir  spręsti socialines problemas, kurios virsta nusikaltimais. Tai bus daroma ne griežtinant kontrolę, o keičiant žmonių elgesį per sąmoningumą, švietimą, socialines priemones. Ministrės teigimu, rezultatą galima pasiekti tik dirbant išvien su savivaldybėmis, bendruomenėmis, policija, kitomis atsakingomis institucijomis ir akademine bendruomene, todėl centralizuotas prevencijos vykdymas yra būtinas.

„Mūsų tikslas – saugesnė visuomenė. Siūlome nusikaltimų prevencijos modelį, kuris orientuotas į specifinių problemų sprendimą savivaldybėse. Tyrimai rodo, jog tokia prevencija – efektyviausia. Pavyzdžiui, jei konkrečioje savivaldybėje yra problema su narkotikais, plėšimais ar seksualiniais nusikaltimais, tai ties tuo ir bus tikslingai dirbama. Tikimasi, jog prevencija padės sumažinti sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičių, padidins pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis, aukos į jas kreipsis dažniau“, – teigia ministrė A. Bilotaitė.

Naujame Teisės pažeidimų įstatyme pirmą kartą atsiras teisės pažeidimų prevencijos apibrėžimas, bus aiškiai nustatytos visų prevencijoje dalyvaujančių institucijų funkcijos ir atsakomybės. Įstatymu bus įkurta centrinė koordinuojanti institucija – kompetencijų centras, kuris atliks analizę, vertinimą, identifikuos problemas, siūlys priemones, kurios bus įgyvendinamos vietos lygmeniu. Taip pat bus kuriama Vyriausybės lygmens prevencijos taryba – ji nustatys prioritetus, užduotis. Taip bus užtikrinta atskaitomybė – savivaldybės bei kiti dalyvaujantys subjektai turės atsiskaityti kompetencijų centrui, o šis – tarybai.

Vidaus reikalų ministerija teisės pažeidimų koncepciją parengė įgyvendindama LR Vyriausybės programą ir remdamasi Valstybės kontrolės rekomendacijomis. Kovo mėn. koncepcija bus teikiama svarstyti Vyriausybei. Numatoma, kad naujas Teisės pažeidimų prevencijos modelis praktikoje pradės veikti 2024-2025 m.

VRM inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: