Aplinkos ministras patvirtino Prekių, paslaugų ir darbų, susijusių su administruojamu daugiabučiu namu, pirkimų tvarką, kuria nuo šiol privalės vadovautis visi savivaldybės paskirti daugiabučių namų administratoriai, turintys neperkančiosios organizacijos statusą.

Taip įgyvendinamos Civilinio kodekso nuostatos, didinančios pirkimų skaidrumą ir griežtinančios daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų lėšų panaudojimo reikalavimus.

Naujoji pirkimų tvarka numato, kad prekes, paslaugas ir darbus, susijusius su administruojamu daugiabučiu namu, privaloma pirkti Vyriausybės įsteigtos Centrinės perkančiosios organizacijos valdomomis ir administruojamomis informacinėmis sistemomis. Kai nėra tokios galimybės arba kai namo bendrojo naudojimo objektų gedimų, defektų šalinimo, avarijų lokalizavimo darbus administratorius privalo organizuoti nedelsiant, kad būtų išvengta pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai arba galimi dideli materialiniai nuostoliai, perkama kitu pirkimų tvarkoje nustatytu būdu.

Pirkimų tvarka sudaro galimybę butų ir kitų patalpų savininkams aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl minėtų pirkimų, taip pat pasinaudoti Civiliniame kodekse įtvirtinta teise priimti sprendimą, leidžiantį administratoriui nepirkti naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos valdomomis ir administruojamomis informacinėmis sistemomis. Administratoriai organizuos savininkų sprendimo priėmimą susirinkime arba balsuojant raštu. Savininkai, norėdami įsitikinti kaip veikia nauji pirkimų reikalavimai, galės apsispręsti ir dėl konkretaus tokio jų sprendimo galiojimo termino, pavyzdžiui, nuspręsti nepirkti šiuo būdu metus ar pan. arba galės nuspręsti nepirkti tik tam tikrų prekių, paslaugų ar darbų. 

Jei savininkai nuspręs nepirkti naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos valdomomis ir administruojamomis informacinėmis sistemomis, jie galės pasirinkti šioje tvarkoje nustatytą kitą  pirkimo būdą: neskelbiamos apklausos, skelbiamos apklausos, konkurso, nustatydami pasirinktam būdui vykdyti numatomo pirkimo vertę. Taip pat spręs, ar pasirinktą būdą taikyti visiems pirkimams, ar prekes, paslaugas ir darbus administratorius turės pirkti skirtingais būdais, kiek tiekėjų turės apklausti, kur skelbti pirkimo skelbimą, nustatys tiekėjų pasiūlymų teikimo terminą.

Jei savininkai sprendimų nepriims, administratorius pirkimus vykdys pagal konkrečius šioje tvarkoje kiekvienam pirkimo būdui nustatytus pirkimo vertės, tiekėjų pasiūlymų teikimo termino, pirkimo skelbimo ir kitus reikalavimus.

Optimizuojant veiklą sudaryta galimybė administratoriams ne tik apjungti keliems administruojamiems namas tų pačių prekių, namo priežiūros paslaugų pirkimo procedūrą, bet ir sudaryti vieną sutartį vietoj atskirų sutarčių kiekvienam namui.

Perkant konkurso būdu administratorius privalės sudaryti pirkimų rezultatų vertinimo komisiją, tačiau tik tais atvejais, kai bus perkama namui, kurio savininkai bus išsirinkę atstovą ar atstovus ir administratorius privalės kviesti juos stebėtojo teise dalyvauti pirkimų komisijos darbe.

Pirkimo sutartis bus sudaroma tik po to, kai savininkai susipažins su pirkimo rezultatais, paskelbtais administratoriaus interneto svetainėje ir jeigu nepateiks pagrįstų pretenzijų. Išsamūs pirkimų rezultatai turės būti įforminami tiekėjų pasiūlymų vertinimo pažymoje arba pirkimų komisijos protokole.

Atkreipiame dėmesį, kad jei įsigaliojus šiai pirkimų tvarkai administratoriai neorganizuos savininkų sprendimų priėmimo procedūros, ketvirtadalis savininkų raštu galės reikalauti administratoriaus organizuoti susirinkimą.

Jei per vieną mėnesį nuo reikalavimo pateikimo dienos administratorius susirinkimo nesušauktų, susirinkimą galės sušaukti ketvirtadalis butų ir kitų patalpų savininkų. Sprendimus jie galės priimti ir nešaukdami susirinkimo, bet vadovaudamiesi balsavimo raštu tvarka ir apie sprendimą informuodami administratorių.  

Ši tvarka pakeičia iki šiol galiojusią pavyzdinę pirkimų tvarką, pagal kurios reikalavimus kiekvienas administratorius pasitvirtindavo savo pirkimų tvarką, ja vadovaudavosi pirkdamas prekes, paslaugas ir darbus, bet nebuvo įtvirtinto reikalavimo ją derinti su savininkais.

Aplinkos ministerijos inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: