Suaugusieji kviečiami mokytis, tobulinti kompetencijas naujoje vieno langelio principu veikiančioje skaitmeninėje švietimo platformoje KURSUOK.lt. Tai pirma tokia suaugusiųjų švietimo platforma Lietuvoje, kurioje galima rinktis norimus mokymus ir gauti valstybės finansavimą. 

„Šiuolaikiniame pasaulyje turime nenustoti mokytis, tai geriausias būdas realizuoti savo potencialą tiek kalbant apie darbo rinką, tiek apie sėkmingą, visavertį įsitraukimą į visuomeninį gyvenimą. Platforma KURSUOK.lt siekiame sudaryti kuo palankesnes, paprastesnes sąlygas profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui, mokymuisi visą gyvenimą“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas. 

Kaip pabrėžia švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė, atsižvelgus į sparčius technologinius pokyčius darbo rinkoje ir visuomenėje, viena prioritetinių sričių, kuriai valstybė skirs net 50 proc. programoms plėtoti numatyto valstybės finansavimo, laikomi skaitmeniniai įgūdžiai.  

„Lietuvai trūksta talentų, galinčių kurti aukštą pridėtinę vertę – „Unicorns Lithuania“ inicijuotas tyrimas parodė, kad dar iki 2025 m. tik 124 informacinių ir ryšių technologijų (IRT) įmonės pasiruošusios įdarbinti mažiausiai 7,6 tūkst. specialistų. Tai yra antra tiek, kiek apklaustose įmonėse dirba šiandien. Tačiau IRT specialistų reikia ne tik IRT įmonėms. Jie daro teigiamą įtaką aukštos pridėtinės vertės ekonomikos šalyje vystymui, kurdami ir augindami verslus, keliančius našumo ir konkurencingumo rodiklius daugelyje prioritetinių ekonomikos sektorių“, – sako asociacijos „Unicorns Lithuania“ vadovė Inga Langaitė.

Galimybė tobulinti rinkoje paklausiausius įgūdžius 

Platformoje besimokantieji gali turėti savo individualias paskyras, gauti finansavimą mokymuisi pagal valstybės prioritetines sritis. 

Valstybės lėšomis bus finansuojamos programos, skirtos tobulinti suaugusiųjų skaitmenines, raštingumo, daugiakalbystės, matematines ir gamtos mokslų, technologijų bei inžinerijos kompetencijas, asmenines, socialines ir mokymosi mokytis kompetencijas, pilietiškumo, verslumo, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencijas. Užbaigusieji mokymus gaus tai patvirtinančius skaitmeninius pažymėjimus. 

Šias prioritetines programas pasirinkusiems suaugusiesiems numatyta galimybė gauti mokymosi krepšelį, sieksiantį 500 eurų. Mokymosi krepšeliu galės pasinaudoti 18–65 metų amžiaus dirbantys asmenys, jau įgiję kvalifikaciją ar aukštąjį išsilavinimą. 

„Gyventojai sistemoje turės pasirinkimo laisvę – bus galima rinktis programas, leisiančias tobulėti pagal kasdienio gyvenimo poreikius ir pomėgius, taip pat įgyti naujų žinių, reikalingų darbui“, – sako A. Kudarauskienė.

Skatinamas mokymasis visą gyvenimą 

Pasak Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo Mariaus Vaščegos, nauja mokymosi visą gyvenimą sistema Lietuvoje yra vienas geriausių pavyzdžių, kaip Europos Sąjunga kartu su valstybėmis narėmis įgalina žmones. 

„Pagal ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę išsikelti tikslai ir Lietuvai skiriamas finansavimas ne tik leido greitai priimti reikalingus sprendimus ir įdiegti sistemą, bet taip pat leis per artimiausius kelerius metus dešimtims tūkstančių žmonių įgyti kompetencijas, reikalingas aukštos pridėtinės vertės veikloms vykdyti. Sistema užtikrins, kad žmonės galėtų patys pasirinkti iš įvairių kompetencijų ugdymo pasiūlymų, įskaitant skaitmeninei pertvarkai reikalingas kompetencijas. Europos socialinis fondas prisidės prie šių investicijų ir ateityje dar labiau išplės besinaudojančiųjų mokymosi galimybėmis ratą“, – sako M. Vaščega. 

Suaugusiųjų neformaliajam švietimui KURSUOK.lt platformoje iki 2030 m. bus skirta iš viso 66 mln. eurų iš Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano bei Europos socialinio fondo lėšų. Tai sudarys sąlygas daugiau nei 100 tūkst. asmenų dalyvauti kompetencijų plėtojimo programose. 

Lietuva įsipareigojo iki 2030 m. pasiekti, kad mokymosi veikloje kasmet dalyvautų bent 54 proc. 25–64 metų amžiaus žmonių. Iki 2025 m. siekiama gyventojų bazinio kompiuterinio raštingumo lygį pakelti iki 67 proc. (2019 m. jis siekė 56 proc.). 

Kuriant KURSUOK.lt remtasi kitų šalių patirtimis – Prancūzijos, Nyderlandų, Singapūro, kur jau keletą metų sėkmingai naudojamasi patogiomis, vieno langelio principu veikiančiomis suaugusiųjų mokymosi platformomis.

ŠMSM info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: