Valstybės kontrolė Seime pristatė išvadas dėl 2021 m. nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio, valstybės ir penkių išteklių fondų – Privalomojo sveikatos draudimo, Valstybinio socialinio draudimo, Garantinio, Ilgalaikio darbo išmokų ir Rezervinio (stabilizavimo) – finansinių ir biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinių.

„Šias išvadas Valstybės kontrolė, vykdydama savo konstitucinę pareigą, rengia kasmet, o jų tikslas – įvertinti, ar ataskaitų duomenys parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie valstybės finansinę būklę ir veiklos rezultatus. Vertiname pastangas tobulinti atskaitomybės rengimą, tačiau tenka konstatuoti, kad valstybės finansinių ataskaitų rinkiniai vis dar įvertinti kaip nepatikimi dėl juose nustatytų reikšmingų ir paplitusių duomenų iškraipymų. Tai lėmė, kad dėl 2021 metų nacionalinio ir valstybės finansinių ataskaitų rinkinių teikiamos neigiamos auditoriaus nuomonės“, – teigia valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas.

Reikšmingų trūkumų nustatyta ir keturių socialinės apsaugos fondų (Privalomojo sveikatos draudimo, Valstybinio socialinio draudimo, Ilgalaikio darbo išmokų ir Garantinio) finansinių ataskaitų rinkiniuose, todėl dėl jų pareikštos sąlyginės auditoriaus nuomonės. Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo pareikšta besąlyginė auditoriaus nuomonė, reiškianti, kad rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingas.

Vieno svarbiausių valstybės duomenų šaltinių – finansinių ataskaitų – kokybė pagerėtų, jei, įgyvendinus Valstybės kontrolės rekomendacijas, valstybės įstaigose būtų supaprastinami ir suvienodinami apskaitos procesai, vidaus kontrolės sistemos veiktų efektyviai, o metodinė pagalba būtų sisteminė ir suteikiama laiku.

Prie finansinių ataskaitų duomenų kokybės daugiau galėtų prisidėti ir centralizuotas apskaitos tvarkymas. Valstybės kontrolės atlikto audito „Buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų centralizavimas“ rezultatai parodė, kad centralizavimas būtų efektyvesnis, jei būtų nustatyti įstaigų centralizavimo kriterijai, sukurtos trūkstamos ir patobulintos turimos informacinės sistemos, daugiau dėmesio būtų skiriama žmogiškųjų išteklių pritraukimui ir reikiamų profesinių kompetencijų užtikrinimui.


Valstybės kontrolės inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: