Nuo šiol taisyklėse bus numatytos trys finansuojamos kaimo bendruomenių veiklos sritys:

  • kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas arba stiprinimas.

Pareiškėjais galės būti naujos kaimo bendruomenės arba bendruomenės, niekada negavusios nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai.

  • kaimo vietovės viešųjų erdvių, statinių sutvarkymas / priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, bendruomeninės veiklos skatinimas.

Paramą galės gauti naujos kaimo bendruomenės arba bendruomenės, per dvejus praėjusius kalendorinius metus negavusios paramos kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymui. Pareiškėjai galės vykdyti dvi veiklas:

1) kurti ar gerinti viešąsias erdves siekiant patenkinti kaimo gyventojų viešuosius poreikius arba pritaikyti šias erdves civilinei saugai;

2) gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą (parama kaimo bendruomenei bus teikiama tik tuo atveju, kai ji perims viešosios paslaugos ar jos dalies teikimą iš biudžetinės organizacijos).

  • renginių (mokomųjų renginių arba vizitų, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, renginių Seimo/savivaldybės paskelbtoms metų temoms minėti) organizavimas.

Pareiškėjai – bet kurios kaimo bendruomenės arba jas vienijančios organizacijos.

Kaimo bendruomenėms finansinė parama skiriama jau 17 metų iš eilės. Pernai jos pateikė 441 paraišką nacionalinei paramai gauti. Kaimo bendruomenių iniciatyvoms buvo skirta 1,1 mln. eurų, finansuotos 324 paraiškos.

Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, pateiktas susipažinti visuomenei, galima rasti čia

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: