Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, atlikdamas parlamentinę kontrolę, svarstė, kaip savivaldybėse vykdomas dalyvaujamasis biudžetas.

Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas savivaldybei kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai bendruomenės nariai patys siūlo idėjas ir balsuodami renka labiausiai patikusias, o savivaldybė jas realizuoja.

Posėdyje buvo pristatytas „Transparency International“ atliktas tyrimas, parodantis, kiek savivaldybių ir kokia apimtimi įsitraukia į šią veiklą. Savivaldybių merai dalijosi gerąja patirtimi apie bendruomenių aktyvumą priimant sprendimus dėl dalies savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo, apie projektų įgyvendinimo eigą ir jų tęstinumą.

Svarbu pažymėti, kad šis procesas nėra įstatymiškai reguliuojamas. Savivaldybės savo iniciatyva kartu su vietos bendruomene sprendžia aktualius klausimus. Gyventojai gauna grįžtamąjį ryšį ir žino, kad ne kažkas išrinko projektą, kuris bus finansuojamas, o patys gyventojai balsuodami pareiškė savo nuomonę. Tai vietos bendruomenės saviraiškos forma ir svarbu, kad šis procesas netaptų biurokratinis.

Posėdžio dalyviai vienbalsiai tvirtino, kad siekiant sėkmingo dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo ir bendruomenės įsitraukimo, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas komunikacijai – tiek įvairiausiais kanalais ir formomis informuojant apie galimybę teikti idėjas, tiek skiriant administracinių resursų padėti pareiškėjams suformuluoti pasiūlymus, tiek ir įtraukiant bendruomenes į projektų atranką bei viešinant projektų rezultatus. Pabrėžta, kad bendruomenių aktyvumas didėja kasmet, įsitikinus, kad toks dalyvavimas yra ne tik įdomus, bet ir rezultatyvus. Akivaizdu, kad sunkiausi būna pirmieji metai, kol pasklinda sėkmės istorijos.

Komiteto pirmininkas Ričardas Juška pabrėžė, kad siekiant užtikrinti efektyvią informacijos apie dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimą sklaidą, svarstytina galimybė sukurti platformą, kurioje savivaldybės galėtų teikti savo informaciją apie projektų įgyvendinimo eigą ir dalintis patirtimi bei progresu, taip pat matyti kitų savivaldybių atitinkamus duomenis ir draugiškai konkuruoti.

Komiteto nariai pritarė, kad dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas išgirsti bendruomenės nuomonę, jį reikia skatinti ir diskutuoti dėl finansinių paskatų savivaldybėms, kokybiškai įgyvendinančioms dalyvaujamąjį biudžetą.

 

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: