Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į Valstybės kontrolės, Seimo Ekonomikos bei Audito komitetų pateiktas rekomendacijas, parengė AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) 157,7 mln. Eur grąžinimo grafiką.

Atliekant vertinimą, buvo siekiama užtikrinti 10 metų ESO tinklo atnaujinimo ir plėtros investicijų plano vykdymą, randant finansiškai naudingiausią (mažiausių elektros skirstymo veiklos kaštų) alternatyvą vartotojams, bei reguliuojamų paslaugų patikimumą ir kokybę. Atsižvelgiant į pagrindinius kriterijus – investicijų plano įgyvendinimą, tvaraus įsiskolinimo kriterijų bei teikiamų paslaugų kokybę – 3 alternatyva  siūloma kaip pagrindinė:

1 alternatyva: netaikomas ESO 10 metų investicijų plano įgyvendinimo kriterijus, bet taikomas tvaraus įsiskolinimo kriterijus, dėl ko planuojamas reikšmingas 10 metų investicijų plano apimčių mažėjimas ‒ todėl mažėja elektros tiekimo patikimumas ir teikiamų paslaugų kokybė;

2 alternatyva: taikomas ESO 10 metų investicijų plano įgyvendinimo kriterijus, bet netaikomas tvaraus įsiskolinimo kriterijus, dėl ko brangsta skolinimosi kaina (ir atitinkamai didėja tarifas vartotojams) bei kyla rizika nepasiskolinti (atitinkamai neįgyvendinti investicijų plano);

3 alternatyva: vertinamas abiejų kriterijų (ESO 10 metų investicijų plano įgyvendinimo ir tvaraus įsiskolinimo) taikymas, dėl ko identifikuojamas papildomos dedamosios poreikis.

Visais atvejais privatiems vartotojams apskaičiuota suma būtų grąžinama per 2,5 m., o nebuitiniams – per 7,5 m., pradedant antruoju 2024 m. pusmečiu. Kiekvienais kalendoriniais metais būtų grąžinama po 19,7 mln. Eur.

VERT, vadovaudamasi teisės aktais, skelbia viešąją konsultaciją, kuri vyks 5 darbo dienas nuo permokos grąžinimo projekto​ paskelbimo Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS). Pastabų ir pasiūlymų laukiama iki 2023 m. gruodžio 15 d. VERT artimiausiu metu informuos apie viešą diskusiją ir visus suinteresuotus asmenis kviečia joje dalyvauti, o galutinis sprendimas bus priimtas iki metų pabaigos.

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".

VERT inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: