Nuo sausio 24 d. įsigalioja naujas algoritmas, kuris bus taikomas gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas atliekantiems darbuotojams. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, įvertinusi dėl COVID-19 viruso omikron atmainos sparčiai didėjančius sergamumo rodiklius šalyje bei vis didėjantį asmenų, esančių izoliacijoje, skaičių, ėmėsi priemonių, kurios užtikrintų nepertraukiamą gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimą. Kartu su valstybės institucijomis ir savivaldybėmis buvo išskirtos grupės gyvybiškai svarbių sričių darbuotojų, kurie savo funkcijas gali atlikti tik fiziniu būdu, ir jiems parengtos specialios izoliacijos, testavimo ir apsaugos priemonių dėvėjimo taisyklės.  

„Kartu su savivaldybių, valstybinių institucijų bei įmonių vadovais ieškojome būdų, kaip galėtume užtikrinti visų svarbiausių valstybės funkcijų atlikimą, vis sparčiau plintant virusui: atsižvelgėme į sveikatos ekspertų rekomendacijas, prognozuojamus užsikrėtimo COVID-19 skaičius, analizavome užsienio šalių patirtis ir įvertinome kritines paslaugas teikiančių įstaigų bei įmonių duomenis“, – pažymėjo Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė.  

Šios priemonės turėtų apsaugoti nuo galimų didelių COVID-19  protrūkių gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas atliekančiose įstaigose bei įmonėse.  
Nors imtasi apsaugos priemonių, išlieka pavojus, kad dėl didžiulio ligos plitumo vienu metu apsikrės visi tam tikras esmines funkcijas atliekantys darbuotojai. Siekiant išvengti situacijų, kai dėl ligos protrūkio bus neįmanoma atlikti gyvybiškai svarbių funkcijų (pvz., likviduoti šilumos tinklų avarijos), organizacijos turi parengti veiklos tęstinumo planus, kurie užtikrintų papildomą apsaugą kontaktinį darbą dirbantiems ir gyvybines funkcijas atliekantiems darbuotojams, taip pat veiklos tęstinumą, jei šiems darbuotojams prireiks izoliuotis. Organizacijos taip pat turi pasirengti pritraukti papildomų darbuotojų.

Nuo sausio 24 d. įsigalioja naujas izoliacijos algoritmas, taikomas visiems gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas atliekantiems darbuotojams, kurie negali savo funkcijų atlikti nuotoliniu būdu. Naujas izoliacijos algoritmas numato izoliacijos išimtį – gyvybiškai svarbių valstybės sričių darbuotojai, turėję kontaktą su užsikrėtusiu COVID-19, izoliuotis neprivalės, bet turės testuotis iškart po kontakto. Antrą kartą reikės testuotis praėjus 48-72 val. po pirmojo testo, trečią kartą – praėjus 48 val. po antrojo testo.

Naujos izoliavimo taisyklės nustato išimtį tais kritiniais atvejais, jei COVID-19 vienu metu apsikrės tiek gyvybiškai svarbias funkcijas atliekančių darbuotojų, kad jų nebus kuo pakeisti ir taps neįmanoma šias funkcijas atlikti. Darbuotojai, sergantys besimptome ligos forma (t. y. tik tie darbuotojai, kurie puikiai jaučiasi, nors jų testas rodo apsikrėtimo faktą), galės atlikti savo funkcijas dėvėdami apsaugos priemones. Tokiems atvejams numatytos specialios apsaugos priemonės, užtikrinančios, kad šie darbuotojai neapkrėstų savo kolegų ir klientų. Ar (ir kada) būtų pritaikytas šis izoliacijos algoritmo lygmuo, spręs gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas atliekančių darbuotojų darbdaviai – įstaigų, organizacijų ar įmonių vadovai.

Siekiant užtikrinti gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų  nepertraukiamumą, bus koordinuotai suteikiamos asmens apsaugos ir COVID-19 ligos protrūkio valdymo priemonės (greitieji antigenų testai, respiratoriai), reikalingos maksimaliam saugumui užtikrinti. Gyvybiškai svarbių sričių darbuotojams, darbo metu turintiems kontaktą su trečiaisiais asmenimis, privaloma dėvėti FFP2 ar KN95 lygio respiratorius.  

Vyriausybės kanceliarija aktyviai bendradarbiaus su gyvybiškai svarbių valstybės sektorių atstovais – nustatys poreikius ir koordinuos pasirengimą tol, kol pandemijos banga atslūgs. Bus nuolat stebima situacija tiek nacionaliniu, tiek savivaldybių lygmeniu ir prireikus imamasi papildomų priemonių šių funkcijų tęstinumui užtikrinti.

Gyvybiškai svarbi valstybės funkcija – valstybės funkcija, kurios neatliekant kyla grėsmė valstybės ir visuomenės saugumui bei stabilumui. Tai energetikos, sveikatos apsaugos, socialinio aprūpinimo, viešosios tvarkos ir vidaus saugumo užtikrinimas, susisiekimo, komunalinių ir kitų paslaugų teikimas. Šių sričių darbuotojai, kurių veiklos tęstinumo negalima užtikrinti dirbant nuotoliniu būdu, savo funkcijas gali atlikti tik fiziniu būdu. Kartu su valstybės institucijomis ir savivaldybėmis įvertinta, kad visoje Lietuvoje yra apie keliasdešimt tūkstančių (49 000) tokių darbuotojų.

lrv.lt 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: