Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (VVSK), su savivaldybių merais ir valstybės institucijų atstovais aptaręs nuotolinių savivaldybių tarybų posėdžių organizavimo patirtį, vieningai pritarė savivaldybių norui leisti bent jau savivaldybių komitetams ir komisijoms posėdžiauti nuotoliniu būdu ir pasibaigus karantinuiArtimiausiu metu komitetas inicijuos atitinkamas įstatymų pataisas.

Beveik prieš metus Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinta galimybė savivaldybių tarybų ir jų komitetų posėdžius, esant nepaprastajai padėčiai, ekstremaliajai situacijai ar karantinui, organizuoti ir nuotoliniu būdu. Komitetas aptarė per šiuos metus sukauptą patirtį, iškilusius klausimus ir poreikį tobulinti nuotolinių posėdžių organizavimo tvarką.

Per šiuos metus savivaldybės ne tik įgudo posėdžiauti nuotoliniu būdu, tačiau ir taip pamėgo šią formą, kad prašo Seimo leisti taip organizuoti posėdžius ir pasibaigus pandemijai. Savivaldybių atstovai teigia, kad galimybė posėdžiuose dalyvauti nuotoliniu būdu yra patogi savivaldybės tarybos nariams, užtikrina didesnį jų įsitraukimą, geresnį dalyvavimą komitetų ir komisijų posėdžiuose. Todėl norima turėti galimybę ir toliau posėdžiauti nuotoliniu arba mišriu būdu (kai dalis posėdžio dalyvių dalyvauja „gyvai“, o dalis prisijungia elektroninių ryšių priemonėmis).

VVSK, pritardamas išsakytiems argumentams ir siekdamas suteikti savivaldybėms daugiau laisvės pasirinkti jiems priimtiniausias ir efektyviausias posėdžių formas, nutarė imtis lyderystės ir inicijuoti įstatymo pakeitimą, kuris leistų savivaldybių komitetų ir komisijų posėdžius organizuoti nuotoliniu ar mišriu būdu ir nesant ekstremalių aplinkybių. Dėl galimybės ir toliau organizuoti nuotolinius savivaldybių tarybų posėdžius planuojama diskutuoti kitame etape, įvertinus komitetų ir komisijų posėdžių organizavimo patirtį.

Komiteto pirmininkas Ričardas Juška džiaugiasi, kad komitete savivaldai aktualių klausimų neatidėliotinam sprendimui tiek opozicijos, tiek pozicijos atstovams pavyksta rasti vieningą sutarimą ir operatyviai jį realizuoti, ir nuoširdžiai tikisi, kad visoms Lietuvos savivaldybėms svarbiu klausimu priimti įstatymo pakeitimą Seimo salėje politikams valios nepritrūks.

 

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro inf. 

Taip pat skaitykite: