Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (VVTAT) nagrinėjant vartotojų prašymus išnagrinėti vartojimo ginčus ne teismo tvarka, atkreipiamas dėmesys, kokios yra vienos labiausiai pastebimos spragos prieš pasirašant sutartis:  

  • sutarčių neskaitymas; 
  • pastabų dėl sutarties sąlygų neteikimas. 

Pastebima, jog dažnu atveju vartotojai (pirkėjai, užsakovai, nuomininkai ir kiti), pasitikėdami kita šalimi (pardavėju, rangovu, statytoju, vykdytoju, nuomotoju ar kita), neįvertina, ar: 

  • sutarties sąlygos nėra vartotojui itin nepalankios, palyginti su kita sutarties šalimi.  

Dėl sutarčių sudarymo pastebima, jog: 

  • pasirašomos abstrakčios, neišsamios sutartys, kurios yra palankesnės verslininkui, o ne vartotojui;  
  • sutarčių priedai (perdavimo–priėmimo aktai ir kita), kurie sudaromi tiek nuomos, tiek statybos, tiek pirkimo–pardavimo, paslaugų teikimo ir kituose teisiniuose santykiuose, yra abstraktūs,  vertinant objektų būklę aktuose nurodomos neišsamios frazės, tokios kaip „būklė gera“, „būklė normali“ (ginčo atveju tai sukelia nemažai abejonių), o  vartotojai vengia reikšti nesutikimus, papildymus; 
  • vienas dažniausiai aptinkamų sutarties trūkumų – numatytas nelygiavertis atsakomybės paskirstymas tarp šalių sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo atveju, todėl svarbu prisiminti, jog sutartyje turi būti numatyta ne tik vartotojo, bet ir verslininko atsakomybės taikymo apimtis, pagrindai, sąlygos, mastas tiek už sutarties netinkamą vykdymą (vėlavimą, kokybės trūkumus ir kita), tiek už sutarties nevykdymą (sutarties sąlygų nesilaikymą). 

3.png

4.png

Atsisiųsti atmintinę

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: