Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) pripažino nesąžiningomis UAB „Tele2“ Prekyba Garantinio prekės priėmimo taisymui kvito sąlygas. UAB „Tele2“ Prekyba įsipareigojo netaikyti šių sąlygų sudarydama naujas vartojimo sutartis ir vykdydama jau sudarytas vartojimo sutartis. 

VVTAT, įvertinusi UAB „Tele2“ Prekyba Garantinio prekės priėmimo taisymui kvito sąlygas, nustatė, kad šios sąlygos yra nesąžiningos: 

  • Kvito sąlygos numatančios, kad „Jums gali būti pritaikytas įrenginio pirminės patikros mokestis (nuo 15 Eur) ir/ar atlyginamos transportavimo išlaidos (iki 10 Eur), jeigu: pateiktas įrenginys neatitinka garantijos taikymo sąlygų (turi mechaninių pažeidimų, paveiktas drėgmės ir t.t.), o jūs atsisakote remonto arba jeigu nepavykus su jumis susisiekti dėl tolimesnių įrenginio taisymo darbų, netaisytas įrenginys jums yra grąžinamas“ ir „Sutinku, kad įvykį pripažinus draudžiamuoju, draudimo išmoka už pirkinio taisymo darbus būtų išmokama servisui“.
  • Minėtos Kvito sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies bendrąjį vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. dėl sąžiningumo reikalavimo pažeidimo iš esmės pažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus. 
  • Kvito sąlyga numatanti, kad „Negarantiniams įrenginiams atliktiems darbams ir pakeistoms dalims bei atnaujintai programinei įrangai suteikiama 3 mėn. garantija (išskyrus įrenginius, kurie buvo pažeisti skysčiu, mechaniškai)“.
    • Minėta Kvito sąlyga atitinka Civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies 2 punkto vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. netinkamai panaikina arba apriboja vartotojo teisės verslininko atžvilgiu tuo atveju, kai verslininkas visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus. 
  • Kvito sąlyga numatanti, kad „<...> Jums negrąžinus Tele2 Pakaitinio telefono arba grąžinus jį netinkamos estetinės ar techninės būklės (blogesnės, nei buvo suteikimo metu), įsipareigojate apmokėti suteikto Pakaitinio telefono vertę (atlyginimą kainą) pagal UAB „TELE2“ arba UAB „Tele2“ prekyba jam pateiktą sąskaitą ir joje nurodytą atsiskaitymo terminą“.
  • Minėta Kvito sąlyga atitinka Civilinio kodekso 6.2284straipsnio 2 dalies 5 punkto sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. 
  • Kvito sąlygos numatančios, kad „Servisas Smart Master (toliau – servisas) neatsako už taisomame įrenginyje esančius asmens duomenis, nustatymus, SIM ir atminties korteles, apsaugines plėveles ar kt. priedus“ ir „ĮSPĖJAME, kad taisymui perduotame įrenginyje paliktos SIM IR ATMINTIES kortelės bus sunaikintos. UAB „TELE2“ ar UAB „Tele2“ prekyba jokiais atvejais neatsako už minėtų kortelių išsaugojimą ir/ar jų vertės atlyginimą“.
  • Minėtos Kvito sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies 1 punkto vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. panaikina verslininko civilinę atsakomybę už žalą, padarytą vartotojo turtui. 

Atsižvelgdama į tai, VVTAT kreipėsi į UAB „Tele2“ Prekyba siūlydama pateikti rašytinį įsipareigojimą netaikyti nesąžiningomis pripažintų Garantiniame prekės priėmimo taisymui kvite įtvirtintų sąlygų, sudarant naujas vartojimo sutartis ir vykdant sudarytas vartojimo sutartis. 

UAB „Tele2“ Prekyba 2023-02-01 raštu pateikė rašytinį įsipareigojimą, kuriuo įsipareigojo netaikyti  minėtų Garantinio prekės priėmimo taisymui kvito sąlygų, sudarant naujas vartojimo sutartis ir vykdant jau sudarytas sutartis. Už rašytinio įsipareigojimo nesilaikymą (tolesnį šių sąlygų taikymą) bendrovei gali būti skiriamos baudos.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: