,,Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimų ir Referendumo dėl pilietybės išsaugojimo metu rinkimų komisijos dirbs 60-yje Lietuvos savivaldybių ir 1895 rinkimų apylinkėse. Tai pat turėsime dar ir balsavimo komisijas, kurios organizuos balsavimą 52-ose Lietuvos diplomatinėse atstovybėse užsienyje.

Iš viso rinkimuose dirbs apie 15 tūkstančių asmenų. Tad nuo balandžio iki birželio būsime vienu iš didžiausių darbdavių Lietuvoje", – rinkimų komisijų sudarymą komentavo VRK pirmininkė Lina Petronienė. 

Pasak jos, didžiausia VRK paskirta ir šių metų rinkimams panaudojama biudžeto asignavimų dalis – beveik trys ketvirtadaliai – yra numatyta rinkimų komisijų narių darbo užmokesčiui. 

Rinkimų komisijų nariams darbo užmokestis skaičiuojamas taikant valandinius tarifus už darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nurodytas faktiškai dirbtas valandas. Valandinis tarifas yra nustatomas pagal Rinkimų kodekse patvirtintus koeficientų dydžius. 

Šiemet bus taikomi šie valandiniai rinkimų komisijų narių darbo užmokesčio tarifai (neatskaičius mokesčių):

  • savivaldybių rinkimų komisijos pirmininkams –14,95 eurai;
  • savivaldybių rinkimų komisijos nariams – 12,05 eurai;
  • apylinkės  rinkimų komisijos pirmininkams – 12,05 eurai;
  • apylinkės rinkimų komisijos narams – 9,60 eurai.

Lyginant su 2019 m. vykusių rinkimų darbo apmokėjimo rinkimų komisijoms tarifais, 2024 m. dirbsiančių rinkimų komisijų pirmininkų ir narių atlyginimo koeficientai paaugo daugiau nei dvigubai. 

Nuo 2019 m. kiekvienais vėlesniais rinkimais valandinis darbo užmokesčio tarifas didėjo. 

 

Pernai vykusių savivaldos rinkimų metu dirbusi didžioji dalis (53 proc.) apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų ir narių dirbo 51-100 valandų per 2 mėnesius. Už atliktą darbą komisijoms vadovaujantys pirmininkai vidutiniškai uždirbo 1145  eurus (neatskaičius mokesčių).

Komisijų narių vidutinis darbo užmokestis už išdirbtas valandas per 2 mėnesius siekė vidutiniškai 666 eurus (neatskaičius mokesčių).

„Šiemet rinkimuose dirbantys žmonės gali tikėtis gauti didesnį atlygį dėl padidėjusio krūvio organizuojant dvejus rinkimus bei kartu su Prezidento rinkimais vyksiantį referendumą, taip pat – dėl šiek tiek nuo pernai ūgtelėjusio darbo užmokesčio koeficiento", – rinkimų komisijų darbo užmokesčio tvarką komentavo Lina Petronienė.   

Pagrindinės apylinkių rinkimų komisijų narių pareigos: išplatinti rinkėjams pranešimus apie rinkimus, sudaryti namuose balsuojančių rinkėjų sąrašus, organizuoti balsavimą ligoninėse, socialinės globos įstaigose, kariniuose vienetuose, bausmių atlikimo vietose bei rinkėjų namuose.

Apylinkių rinkimų komisijų nariai tai pat prižiūri balsavimo patalpų įrengimą, dirba rinkimų apylinkėse rinkimų dieną, pasibaigus balsavimui, skaičiuoja rinkėjų balsus, suveda balsų skaičiavimo rezultatus į VRK informacinę sistemą bei atlieka kitus su balsavimo organizavimu susijusius darbus. 

Rinkimų komisijos nariais gali būti nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys teisę būti renkami Seimo nariais ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. 

Respublikos Prezidento rinkimai ir referendumas dėl pilietybės išsaugojimo vyks gegužės 12 d., numatomas pakartotinis balsavimas Prezidento rinkimuose – gegužės 26 d.

Rinkimai į Europos Parlamentą – birželio 9 d. 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: