Sutrumpintas procesų sąrašas, atnaujinta jų sąveikos schema, sukurtas rizikų valdymo mechanizmas – tai tik keletas pokyčių, kuriuos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) įgyvendino 2023 m., siekdamas, kad veikla labiau atitiktų visuomenės poreikius ir lūkesčius. Šie pokyčiai pristatyti sausio 18 d. vykusiame Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos organizuotame pasidalijimo gerąja kokybės vadybos praktika susitikime. Asociacijos, jungiančios verslo, mokslo ir viešojo sektorių atstovus, nariai itin teigiamai įvertino NVSC įdiegtą kokybės vadybos sistemą, aktyviai domėjosi pristatytais pokyčiais.   

Dalyvavimas Kokybės vadybos asociacijos veikloje NVSC yra reikšminga patirtis, siekiant didinti veiklos efektyvumą. Tai suteikia galimybes gauti naujausią informaciją kokybės vadybos ir inovacijų plėtros klausimais bei leidžia inicijuoti ir įgyvendinti teigiamus pokyčius organizacijoje.

NVSC paskirtis – valdyti grėsmes visuomenės sveikatai, susijusias su užkrečiamosiomis ligomis, aplinkos veiksniais, nesaugiomis paslaugomis ar gaminiais. Įstaiga veikia teritoriniu principu – dešimt departamentų kiekvienoje Lietuvos apskrityje teikia administracines paslaugas, vykdo ūkio subjektų priežiūros (kontrolės) ir kitas pavestas funkcijas. Užsibrėžtų tikslų siekti padeda NVSC įdiegta kokybės vadybos sistema, paremta procesiniu valdymu, t. y. visa veikla suskirstyta į atskirus procesus, kurie periodiškai vertinami, matuojamas jų efektyvumas bei rezultatyvumas.

NVSC direktoriaus Vaidoto Gruodžio, kuris įstaigai vadovauja nuo praėjusių metų gegužės, teigimu, pagrindinis iššūkis šiuo metu – procesų vienodumas.

„Pagrindinis mūsų tikslas – kad visoje Lietuvoje gyventojai gautų vienodas paslaugas, jų skundai ir pranešimai būtų nagrinėjami vienodai, sprendimai būtų priimami vadovaujantis tais pačiais kriterijais. Visgi kiekvienoje konkrečioje situacijoje išlieka tikimybė, kad tas pats teisės akto reikalavimas bus vertinamas ir taikomas skirtingai, o tai lems skirtingus sprendimus. Kad to išvengtume, peržiūrėjome procesus ir juos „išgryninome“, ir svarbiausia – įsivertinome rizikas, bei numatėme būdus, kaip jas valdysime. Tikimės, kad tai padės išvengti skirtingo teisės aktų traktavimo, užkirsti kelią galimoms klaidoms mūsų darbe, todėl gyventojai bei ūkio subjektai gaus kokybiškesnes paslaugas", – teigia V. Gruodys.

NVSC veiklos valdymo tobulinamas bus tęsiamas ir 2024 m. – bus atnaujinama procesų stebėsenos programinė įranga, kuri naudojama skaičiuojant veiklos efektyvumo rodiklius, matuojant procesų rezultatyvumą ir efektyvumą. Tikimės, kad visi šie pokyčiai duos teigiamų rezultatų, kurie leis efektyviai siekti užsibrėžtų tikslų – saugoti visuomenės sveikatą ir ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos požiūriu.

 NVSC inf.   

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: