”Erasmus+“ yra tarptautinė programa, suteikianti plačias galimybes įgyti, tobulinti ir dalintis profesinėmis žiniomis atliekant praktiką skirtingose ES šalyse. Šios programos dėka dalyviai įgyja tarptautinės profesinės patirties įvairiose užsienio institucijose, įmonėse ir organizacijose, pagerina užsienio kalbos įgūdžius bei turi galimybę susipažinti su kitos šalies kultūra. Dalyvavimas „Erasmus+“ programoje turi teigiamą poveikį asmenybės tobulėjimui, prisitaikymui prie darbo rinkos poreikių ir būsimoms darbo perspektyvoms.

Jonavos politechnikos mokykla viena iš daugelio Lietuvos mokyklų, kurios naudojasi „Erasmus+“ programos suteikiamomis galimybėmis ir suteikia savo mokiniams bei darbuotojams galimybes išvykti į stažuotes užsienyje, kad dalyviai galėtų susipažinti su kitų šalių profesinio mokymo sistemomis, įgytų realios darbo patirties tarptautinėje aplinkoje, patobulintų savo darbinius įgūdžius, atskleistų profesijai naudingas asmenines savybes, praplėstų akiratį, susipažintų su kitų šalių kultūra, papročiais, stiprintų kalbų mokymosi įgūdžius, įgytų mokymosi rezultatus (žinias, įgūdžius ir kompetencijas) siekiant asmeninio tobulėjimo ir jų, kaip dėmesingų ir aktyvių piliečių įsitraukimo visuomenėje, jų įsidarbinimo Europos darbo rinkoje ir už jos ribų.

Taip pat mokyklai suteikta Erasmus akreditacija – pažymėjimas, patvirtinantis, jog organizacija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas mobilumo mokymosi tikslais veiklas ir laikysis Erasmus kokybės standartų mobilumui.

Projektai vykdomi gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Mokykla šiuo metu vykdo 3-is (2021 m., 2022 m. ir 2023 m.) „Erasmus+“ programos mobilumo projektus, 2 iš jų 2023-08-31 bus pilnai įvykdyti ir užbaigti, o vienas nuo 2023 m. birželio mėnesio pradėtas vykdyti ir bus vykdomas 15 mėn.

Pagal 2021 m. projektą buvo suorganizuoti ir įvykdyti 19-os besimokančiųjų asmenų mobilumo vizitai į Austriją, Ispaniją, Vokietiją ir Lenkiją. Bei 5-ių darbuotojų darbo stebėjimo vizitai į Ispaniją ir Lenkiją. Pagal 2022 m. projektą buvo suorganizuoti ir įvykdyti 31-o besimokančiojo mobilumo vizitai į Austriją ir Lenkiją bei 26-ių darbuotojų darbo stebėjimo vizitai į Austriją, Lenkiją ir Prancūziją.

Visi dalyviai džiaugiasi turėję galimybes dalyvauti projektų vykdomose veiklose ir pasisemti naujų žinių, išbandyti save ir patobulėti. Daugumai mokinių, tai buvo pirma praktika realioje darbo vietoje, todėl suteikė naudos išbandant save pasirinktoje profesijoje. Darbuotojų darbo stebėjimo vizitų metu buvo patobulintos atskirų sričių profesinės ir bendrakultūrinės kompetencijos. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas įtraukiajam ugdymui bei tvarumui. Susipažinta su užsienio švietimo sistemomis, inovacijomis bei mokymo metodais, pasidalinta žiniomis apie Lietuvos švietimo sistemą.

Atlikus mokinių, dalyvavusių mobilumo vizituose, apklausą paaiškėjo, kad dauguma patobulino pasitikėjimo savimi, atsakomybės, bendravimo ir bendradarbiavimo, darbo komandoje įgūdžius. Taip pat dauguma mokinių pažymėjo, kad stažuotės buvo naudingos tiesioginei profesinei veiklai; mobilumo veikla padėjo patobulinti kompetencijas bei sužinoti naujų mokymo metodų; suteikė kultūrinių žinių.

Projekte dalyvavę mokiniai ir mokytojai, grįžę iš stažuočių, dalijasi savo įspūdžiais, įgyta patirtimi ir tuo skatina kitus mokinius ir kolegas dalyvauti „Erasmus+“ programos projektuose. Geroji patirtis, naujovės atsispindi ir profesijos mokymo procese.

Užsienio šalyse atliekamų stažuočių metu, Jonavos politechnikos mokyklos mokiniai, priimančių organizacijų vadovų buvo įvertinti, kaip stropūs, kruopštūs, atsakingai atliekantys jiems pavestas užduotis, gebantys prisitaikyti prie naujos aplinkos.

Keletas mokinių netgi sulaukė ir kvietimų likti dirbti Ispanijoje ir Austrijoje. Todėl tai puiki karjeros perspektyva pabaigus mokslus ir įrodo, kad Jonavos politechnikos mokinių profesinis pasirengimas atitinka Europos darbo rinkos poreikius.

Mokinių atsiliepimai apie stažuotes užsienyje: „Esu dėkingas mokyklai už suteiktą galimybę sudalyvauti „Erasmus+“ programos projekte.“ „Stažuotės metu turėjau galimybę ne tik pasisemti žinių, bet ir įgyti praktikos serviso įmonėje, padėti serviso darbuotojams atliekant kasdienius darbus ir tvarkant automobilius.“ „Turėjau puikią galimybę panaudoti turimas savo anglų kalbos žinias ir jas pagerinti.“

Tikimės, kad šis straipsnis paskatins dar daugiau Jonavos politechnikos mokyklos mokinių ir mokytojų pasinaudoti jiems suteikiamomis „Erasmus+“ programos galimybėmis ir pasiekti mobilumo veiklų rezultatus. Taip pat, kad tai bus puiki paskata kitoms mokykloms išbandyti ir prisijungti prie „Erasmus+“ programos.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: