AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) kviečia susipažinti su Automobilių kelių tiltų statinio ir dinaminio tyrimo nurodymų TN Tiltai 23 projektu, kuris nustato reikalavimus tiltų bandymams valstybinės reikšmės keliuose.

Tiltų tyrimo nurodymai reglamentuoja naujai pastatytų tiltų priimamuosius bandymus ir eksploatuojamų tiltų patikrinamuosius bandymus, atliekamus apkraunant statinėmis ir dinaminėmis bandymo apkrovomis. Tyrimų nurodymai aprašo tyrimų sąlygas, pasirengimą ir tyrimų eigą, saugos reikalavimus, tyrimo metu matuojamus ir po to apskaičiuojamus parametrus bei tyrimų rezultatų pateikimo reikalavimus. Tiltų tyrimų nurodymų taikymas užtikrina saugias tilto bandymo sąlygas, galimybes nustatyti tikrąją tilto techninę būklę, įvertinti tilto atitiktį esminiams statinio reikalavimams ir saugų tiltų naudojimą pagal paskirtį.

Pasiūlymus projektui kviečiame teikti elektroniniu paštu  normatyviniai.techniniai.dokumentai@lakd.lt iki šių metų birželio 19 d.

Gauti pasiūlymai ir pastebėjimai bus įvertinti rengiant galutinę dokumento redakciją. Patvirtinti „Automobilių kelių tiltų statinio ir dinaminio tyrimo nurodymai TN TILTAI 23“ bus paskelbti Kelių direkcijos tinklalapyje.

Kelių direkcijos inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: