Metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo tikslas – nuosekliai įvertinti Jonavos rajono mokyklose veiksmingai dirbančių mokytojų profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos profesinei bei kūrybinei iniciatyvai.

Metų mokytojo vardas suteikiamas ir premija skiriama nuo 2022 m. kiekvienais metais tik vienam asmeniui. Vardo nominacijos premijos dydis – 1500 Eur.

Kandidatūras gauti apdovanojimą turi teisę siūlyti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų vadovai (įstaigos savivaldos institucijai pritarus), savivaldybės mokyklų mokytojų metodinės veiklos būreliai, mokytojų, mokinių, tėvų ir kitos nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, kiti švietimo teikėjai, vietos bendruomenės, socialiniai partneriai, savivaldybės administracija.

Kandidatūros raštu teikiamos švietimo įstaigos, kurioje mokytojas dirba, vadovui nuo einamųjų metų gegužės mėnesio pirmos savaitės iki birželio 15 d., užpildant nustatytos formos teikimą (pagal Nuostatų 1 priede pateiktą formą).

Nuostatai (Jonavos rajono savivaldybės mokytojų profesijos patrauklumo didinimo ir pedagogų pritraukimo 2024–2026 metų programos 3 priedas)

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: