2022 m. kovo mėnesį savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigose dirbančių mokytojų profesijos patrauklumo didinimo ir jaunų pedagogų pritraukimo programa.

Programos dalis - JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS METŲ MOKYTOJO VARDO SUTEIKIMO IR PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI.

Metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo tikslas – įvertinti rajono mokyklose veiksmingai dirbančių mokytojų profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos profesinei bei kūrybinei iniciatyvai.

Vardas suteikiamas ir premija skiriama savivaldybės tarybai pavaldžių švietimo įstaigų mokytojams, dirbantiems pagal formaliojo ir neformaliojo (išskyrus neformaliojo suaugusiųjų) švietimo programas, auklėtojams bei švietimo pagalbą teikiantiems specialistams už reikšmingiausius pastarųjų penkerių metų nuopelnus profesinėje veikloje, ugdytinių pasiekimus ir pažangą, nuolatinį asmeninį tobulėjimą, gerosios darbo patirties sklaidą.

Vardo nominacijos premijos dydis – 1500 Eur.

Kandidatūras Metų mokytojo vardui suteikti ir premijai gauti turi teisę siūlyti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų vadovai, mokytojai, kiti pedagoginiai darbuotojai, mokiniai, tėvai, vietos bendruomenės, socialiniai partneriai ir kt.

Kandidatūros raštu teikiamos švietimo įstaigos, kurioje mokytojas dirba, vadovui iki  birželio 15 d., užpildant nustatytos formos teikimą

Jonavos rajono savivaldybės inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: