Projekto tikslas – patikslinti kremavimo veiklos licencijavimo nuostatas, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus ir pašalinti reglamentavimo spragas.

Siūloma aiškiai nustatyti reikalavimus, kuriuos turi atitikti įmonė, siekianti gauti kremavimo veiklos licenciją. Numatoma nustatyti kremavimo įmonės teises ir pareigas, patikslinti licencijavimo nuostatas, atsisakyti nuostatų dėl kremavimo veiklos licencijos dublikato išdavimo.

Taip pat siūloma apibrėžti „ekshumavimo“ sąvoką ir nustatyti, kad palaidoti žmogaus palaikai būtų ekshumuojami jo sutuoktinio arba pilnamečių vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), o jei jų nėra – artimųjų giminaičių prašymu. Jei nėra artimųjų, ekshumuoti žmogaus palaikus siūloma leisti Kultūros ministerijos įgaliotos institucijos prašymu istorinės atminties tyrimams arba turint Sveikatos apsaugos ministerijos leidimą. Šio leidimo nereikia ekshumuojant palaidotas urnas, perkeliant urnas iš vienos kolumbariumo nišos į kitą ir perkeliant rūsyje palaidotus žmogaus palaikus, išskyrus atvejus, kai atidaromas karstas.

Įstatymo projekte numatyta, kad už savivaldybės lėšomis įrengto kolumbariumo nišos suteikimą imamas savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis. Toks reglamentavimas pašalins Įstatymo spragas, kai neaišku ar savivaldybės gali imti mokestį už kolumbariumo nišos skyrimą. Šiuo metu daugelis savivaldybių tarybos sprendimu yra nustatę mokestį už kolumbariumo nišos suteikimą. Jis svyruoja nuo 300,00 Eur (Šiaulių rajono savivaldybėje) iki 1500,00 Eur (Kėdainių rajono savivaldybėje).

Be to, terminą – 2017 m. sausio 1 d., iki kurio savivaldybės privalėjo kapinių žemės sklypus įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, numatyta pratęsti iki 2028 m. sausio 1 d. Tai norima padaryti atsižvelgiant į tai, kad savivaldybės įregistravimo nespėjo laiku atlikti dėl lėšų, žmogiškųjų išteklių trūkumo ir kitų priežasčių.

Su Žmonių palaikų laidojimo įstatymo pakeitimais galite susipažinti čia. Pasiūlymus ir pastabas galima teikti el. paštu: info@am.lt.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: