Kristina Nemaniūtė-Gagė, Lietuvos vaistinių asociacijos (LVA) pirmininkė:

Lietuvos vaistinių asociacija (LVA) Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti Konkurencijos tarybos gruodžio 9 d. nutarimą pripažinti LVA pažeidus Konkurencijos įstatymą ir asociacijai skirtą baudą.

2017 m. Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) kvietimu dalyvaudami teisėkūros procese, kurio metu buvome paprašyti pateikti bendrą asociacijos poziciją dėl naujų kompensuojamųjų vaistų antkainių dydžio, niekaip nepažeidėme konkurencijos taisyklių.

Remiantis Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) teise, konkurencija tarp ūkio subjektų vyksta rinkoje, o ne teisėkūros proceso metu teikiamais pasiūlymais – bendri pasiūlymai teisėkūros procese pokyčio rinkoje nedaro.

Dalyvaudami minėtame teisėkūros procese, griežtai laikėmės konkurencijos taisyklių reikalavimų.

Pirma, LVA ir jos narės tarpusavyje nesidalino jokia komerciškai jautria informacija. Antra, LVA ir jos narės nesitarė, kaip jos taikys teisės aktuose nustatytus maksimalius antkainius. Trečia, LVA ir jos narės neatliko jokių kitų veiksmų, kuriais būtų koordinuojamas elgesys rinkoje – pavyzdžiui, kainų fiksavimas, nuolaidų dydžių derinimas ar pan. Tokių veiksmų, kurie išties būtų neleistini konkurencijos teisės požiūriu, nėra užfiksavusi ir Konkurencijos taryba puspenktų metų trukusio ir 16 kartų pratęsto tyrimo metu.

Todėl viešoje erdvėje pastaruoju metu eskaluojama Konkurencijos tarybos pozicija, kad konkurentams kainų derinti negalima, yra visiškai nesusijusi su pačios tarybos priimtu gruodžio 9 d. nutarimu.

Šiame nutarime nėra nė vieno kaltinimo dėl to, kad LVA ir asociacijos narės būtų sudariusios neleistiną susitarimą dėl kainų ar kitų veiksmų rinkoje derinimo – pavyzdžiui, kokio dydžio antkainius taikys SAM patvirtintose maksimaliose jų ribose.

Vietoj to Konkurencijos tarybos esame apkaltinti tuo, kad LVA ir jos narės tarpusavyje suderino ir ministerijai pateikė bendrą pasiūlymą dėl kompensuojamųjų vaistų antkainių dydžio.

Europos Komisijos teisėje ir ES teismų praktikoje bendras konkurentų dalyvavimas teisėkūros procese pripažįstamas normaliu, teisėtu ir net būtinu konstitucinės teisės realizavimo būdu. Asociacijų dalyvavimas teisėkūros procese, ginant jos narių bendrus interesus, yra įprasta ir teisėta lobizmo praktika, nepažeidžianti konkurencijos teisės nuostatų.

Todėl manome, kad Konkurencijos taryba, patraukdama LVA atsakomybėn už elgesį teisėkūros procese, kuris ES teisėje pripažįstamas teisėtu, pažeidė imperatyvų Tarybos reglamente įtvirtintą ES konvergencijos teisės principą. Remiantis šiuo principu, yra draudžiama nacionalinei konkurencijos teisei neleistinais pripažinti tokius ūkio subjektų veiksmus, kurių nedraudžia ES konkurencijos teisė.

Dar vienas beprecedentis Konkurencijos tarybos kaltinimas yra „reikšmingos įtakos“ SAM sprendimams dėl antkainių nustatymo turėjimas. „Reikšmingos įtakos“ sąvoka taip pat neturi analogų ES teisinėje praktikoje. Remiantis ES teise, ūkio subjektų dalyvavimas teisėkūroje gali būti vertintinas konkurencijos požiūriu nebent tuomet, kai ūkio subjektai patys perima teisėkūros procedūrų kontrolę.

Šiuo atveju to visiškai nebuvo, apie tai nekalbama ir Konkurencijos tarybos nutarime. Negana to, Konkurencijos tarybos tyrimo medžiagoje esantys įrodymai patvirtina, kad LVA teikta pozicija ir duomenys ne tik nebuvo vienintelė ar esminė informacija SAM priimant sprendimus, bet ir pati SAM teisėkūros procese nurodė ja nesivadovaujanti.

Konkurencijos tarybos nutarime sakoma, kad siekis nustatyti antkainius „nėra laikytinas atskiru pažeidimu ar atskiru pažeidimo elementu“, bet juo „gali būti remiamasi sprendžiant dėl ūkio subjektų sudaryto susitarimo atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktui“. Tokia logika – „vertinti veiksmai nesudaro pažeidimo ar atskirų jo dalių, bet tai yra pažeidimas“ – yra paremtas visas Konkurencijos tarybos inkriminuojamas kaltinimas.

Atsižvelgdami į tai, jog konkurencijos teisei nenusižengėme, prašome Vilniaus apygardos administracinio teismo panaikinti Konkurencijos tarybos gruodžio 9 d. nutarimą, šiuo nutarimu LVA skirtą baudą bei atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

Taip pat noriu pabrėžti, kad nepaisydama precedentų ES teisėje neturinčio Konkurencijos tarybos nutarimo, LVA dalyvavo, dalyvauja ir toliau dalyvaus visose valstybinių institucijų darbo grupėse, kur yra kviečiama ir kur sprendžiami klausimai, galintys paliesti Lietuvos vaistinių veiklą.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: