„Viešas bendrųjų sutarties sąlygų derinimas su vežėjais buvo būtinas žingsnis, nes rinkos dalyviai turi iš anksto žinoti, kokiomis sąlygomis, kokiu periodiškumu bei kokią informaciją įsipareigos  teikti LTSA. Dabartinės vežėjų sutartys galioja iki 2024 m. gruodžio 31 d., tačiau mes viliamės, kad  vežėjai naujas sutartis pasirašys nelaukdami galutinio termino“, – sako LTSA direktorius Genius Lukošius.  

Tolimojo susisiekimo srityje tai yra pirmas kartas, kai prižiūrinti institucija nustatė ir tvirtina bendrąsias sutarčių sąlygas. Jas parengti ir suderinti su socialiniais partneriais – LTSA teisė, numatyta susisiekimo ministro įsakyme.   

Vežėjai įsipareigos teikti informaciją apie gautas pajamas 

Daugiausia diskusijų sukėlusi sutarties sąlyga – LTSA įpareigoja vežėjus teikti informaciją apie gautas pajamas. Įpareigojimas numato, kad, pasibaigus ataskaitiniam ketvirčiui, iki kito mėnesio 20 dienos vežėjas LTSA turės pateikti informaciją apie gautas pajamas iš keleivių ir nuvažiuotus kilometrus pagal kiekvieną maršrutą, kuriam išduotas leidimas. 

„Vežėjų nuogąstavimai, kad pateikus valstybinei institucijai informaciją apie pajamas, gaunamas iš keleivių vežimo, yra rizikos ją nutekinti, neturi pagrindo. Užtikrinti gautos informacijos konfidencialumą mes įsipareigosime pasirašydami tą pačią sutartį, t. y. šalių susitarimai ir labai aiškios atsakomybės bus įtvirtintos sutartyje. Be to, LTSA kaip valstybinės institucijos duomenų saugumas privalomai užtikrinamas valstybiniu mastu“, – sako G. Lukošius. 

Nuostata, numatanti teikti duomenis apie pajamas, įtvirtinta ne veltui. Kelerius metus iš eilės girdimos vežėjų problemos apie nuostolingus maršrutus pagaliau galėtų būti realiai įvertintos ir sprendžiamos – priimant sprendimus dėl viešosios paslaugos teikimo, t. y. dėl patiriamų nuostolių kompensavimo. Šiuo metu valstybė dėl duomenų trūkumo neturi galimybės realiai ir vadovaudamasi duomenimis vertinti nuostolingų maršrutų ir planuoti valstybės biudžeto lėšų. 

Patvirtintas bendrąsias sutarties sąlygas galima rasti Teisės aktų informacinėje sistemoje ir LTSA interneto svetainėje.  

LTSA inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: