Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), išnagrinėjęs administracinę bylą dėl Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimo nutraukti išmokos mokėjimą iš Vaikų išlaikymo fondo, konstatavo, kad negali būti nutrauktas išlaikymo mokėjimas vaikui tuo pagrindu, kad jis yra išvykęs gyventi į užsienį.

Įstatymų leidėjas nėra įtvirtinęs tokio išlaikymo nutraukimo pagrindo, kaip išvykimas gyventi į užsienį.

Bylą nagrinėjusi LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžė, kad įstatymų leidėjas nėra įtvirtinęs tokio išlaikymo nutraukimo pagrindo, kaip išvykimas gyventi į užsienį. Vaikų išlaikymo fondo įstatyme yra įtvirtinti konkretūs pagrindai, kuriems esant Fondo administratorius privalo nutraukti Fondo išmokų mokėjimą ir šie pagrindai, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, sudaro baigtinį sąrašą aplinkybių, kurioms esant Fondo išmokų mokėjimas gali būti nutraukiamas.

LVAT pažymėjo, jog nė vienoje iš atsakovo nurodytų normų nėra tiesiogiai ir aiškiai įtvirtintas toks išmokų mokėjimo nutraukimo pagrindas, kaip vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos pasikeitimas, t. y. išvykimas iš Lietuvos Respublikos.

Pasak LVAT, pareiga nuolat gyventi Lietuvoje yra viena iš būtinų sąlygų, kad asmuo atitiktų pareiškėjui ir vaikui pagal Vaikų išlaikymo fondo įstatymo keliamus reikalavimus ir galėtų įgyvendinti teisę kreiptis dėl Fondo išmokų įgijimo. „Tačiau tam, kad asmuo, įgijęs teisę į Fondo išmokas, teisę gauti Fondo išmokas išlaikytų, pareiga nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pagal ginčui aktualias Vaikų išlaikymo fondo įstatymo nuostatas nėra nustatyta“, - pabrėžė LVAT išplėstinė teisėjų kolegija.

Remdamasis tarptautine teise ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimais, LVAT dar kartą atkreipė dėmesį į tai, kad valstybė turi pareigą užtikrinti, kad taikant įstatymus ir sprendžiant kitus su vaiku susijusius klausimus būtų atsižvelgiama pirmiausia į vaiko interesus ir nebūtų sudaroma prielaidų juos pažeisti.

Administracinės bylos Nr. A-3146-261/2020.

 LVAT inf. 

Pixabay.com nuotrauka 

Taip pat skaitykite: