Šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė kartu su Ukrainos socialinės politikos ministre Maryna Lazebna pasirašė bendrą pareiškimą, kuriuo smerkiami Rusijos rengiami įstatymų pakeitimai, leidžiantys supaprastina tvarka Rusijoje įvaikinti iš Ukrainos Donbaso ir Luhansko sričių perkeliamus ukrainiečius vaikus. 

Nuo karo pradžios dešimtys tūkstančių vaikų buvo priverstinai deportuoti iš Ukrainos į Rusiją, nesilaikant Ukrainos įstatymuose nustatytų būtinų procedūrų.

„Rusijoje ruošiami įstatymų pakeitimai akivaizdžiai pažeidžia Hagos konvenciją ir vaikų teisę į ryšį su savo tėvyne. Tai ne kas kita kaip vaikų grobimas. Smerkiame šį Rusijos žingsnį ir raginame tarptautines organizacijas, įgaliotas ginti vaikų teises, imtis skubių veiksmų. Tarptautinė bendruomenė privalo imtis veiksmų, kad ukrainiečiai vaikai sugrįžtų pas savo giminaičius ar saugiai gyventų savo namuose Ukrainoje“, – sako ministrė M. Navickienė.

Ukrainos ministrės M. Lazebnos vizito išvakarėse į Lietuvą atvyko grupė negalią turinčių Ukrainos vaikų, kuriais bus rūpinamasi, teikiama visokeriopa pagalba.

Pasak ministrės M. Navickienės, Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą šiurkščiai pažeidžia tarptautinę teisę ir žmogiškumo principus, žudo civilius, naikina gyvenamuosius namus, kultūros vertybes, miestus. Todėl, jau daugiau nei tris mėnesius vykstant karui, svarbu nepavargti ir toliau visokeriopai palaikyti, remti Ukrainą ir jos žmones. 

Ministrės aptarė klausimą dėl paramos teikimo nuo karo bėgantiems Ukrainos žmonėms ir jų integraciją Lietuvoje. Siekiama užtikrinti, kad nuo karo bėgantys Ukrainos žmonės gautų saugumą, reikiamas paslaugas, galimybę dirbti ir ugdyti savo vaikus. Įsidarbinti jau pavyko daugiau nei 10 tūkst. nuo karo Ukrainoje pabėgusių žmonių.

„Esame dėkingi nevyriausybinėms organizacijoms už svarbų indėlį suteikiant pagalbą nuo karo pabėgusiems žmonėms,  o savanoriams – už skiriamą laiką priimant ukrainiečius. Taip pat dėkojame visiems Lietuvos žmonėms, kurie padeda Ukrainos žmonėms šiuo sunkiu metu“, – teigia ministrė M. Navickienė.
 
Šiandienos pareiškimą jau pasirašė Lenkijos, Estijos, Latvijos, Čekijos, Slovakijos atstovai, raginantys tarptautines organizacijas, įgaliotas ginti vaikų teises, imtis skubių veiksmų, kad būtų užtikrintos būtiniausios paslaugos Ukrainos vaikams ir būtų apginta jų teisė išlaikyti tautinį tapatumą ir šeimos ryšius. Pasirašiusių šalių pavyzdžiu raginamos sekti ir kitos šalys.
 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: