Per pastaruosius metus pastebimai išaugo elektroninių siuntų pristatymo sistemos E. pristatymas naudojimas - trečdaliu išaugo tiek per sistemą išsiunčiamų siuntų kiekis, tiek ir šia paslauga besinaudojančių fizinių bei juridinių asmenų skaičius. E. pristatymo sistemą tvarkantis Registrų centras netrukus pradės sistemos modernizavimo darbus, kuriuos pabaigus sistema taps dar patrauklesnė naudotojams.

E. pristatymo sistema suteikia galimybę elektroniniu būdu siųsti dokumentus fiziniams ir juridiniams asmenims, valstybės institucijoms - šiai dienai institucijos gali siųsti siuntas tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenis, tiek ir kitoms valstybės institucijoms, savo siuntas valstybės institucijoms gali siųsti ir fiziniai bei juridiniai asmenys. Ateityje numatoma modernizuoti sistemą sudarant galimybę fiziniams ir juridiniams asmenims siųsti siuntas vieni kitiems.

Siunčiamos elektroninės siuntos per E. pristatymo sistemą prilyginamos registruotoms pašto siuntoms, o nesant galimybės pristatyti elektroninę siuntą, ji pristatoma fiziniu būdu kaip registruota pašto siunta. Sistema užtikrina siunčiamų elektroninių dokumentų ir pranešimų originalumo patvirtinimą, saugumą bei tikslų kiekvienos siuntos būsenos fiksavimą kvalifikuotomis laiko žymomis.

Šiai dienai bendras E. pristatymo sistemos naudotojų skaičius siekia apie 410 tūkst., kai dar prieš metus jų buvo trečdaliu mažiau. Didžiąją dalį naudotojų sudaro savo E. pristatymo dėžutes aktyvavę fiziniai asmenys (405 tūkst.), sistema taip pat naudojasi ir per 4 tūkst. juridinių asmenų ir beveik 2,2 tūkst. įvairiausių šalies institucijų.

Būtent šios institucijos ir yra aktyviausios E. pristatymo sistemos naudotojos, išsiunčiančios didžiausią kiekį siuntų. Prognozuojama, kad vien per šiuos metus per E. pristatymo sistemą bus išsiųsta daugiau kaip 2,3 mln. siuntų, arba trečdaliu daugiau nei praėjusiais metais (1,8 mln.). Didžiąją dalį siuntų sudaro elektroninės siuntos į gavėjų aktyvuotas E. pristatymo dėžutes. Tais atvejais, kai gavėjas nėra aktyvavęs savo E. pristatymo dėžutės, siunčiama popierinė siunta, naudojant pašto tinklą.

Aktyviausiai sistema naudojasi ir daugiausiai siuntų per E. pristatymo sistemą išsiunčia "Sodra", Lietuvos kelių policijos tarnyba, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Policijos departamentas, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos probacijos tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija ir Lietuvos savivaldybių asociacija.

Naudotojai turės patvirtinti atnaujintas taisykles

Vyriausybei priėmus nutarimą, kuriuo patvirtinti atnaujinti E. pristatymo sistemos nuostatai ir šios paslaugos taisyklės, paslaugos naudotojai E. pristatymo sistemos priemonėmis turės sudaryti arba atnaujinti naudojimosi E. pristatymo sistema sutartis su Registrų centru. Nepatvirtinus naujų taisyklių ir paslaugų teikimo sutarties, esami naudotojai E. pristatymo sistema toliau naudotis negalės.

Susipažinti su taisyklėmis, sutartimi ir ją patvirtinti, prisijungus prie E. pristatymo sistemos, gali tik E. Pristatymo dėžutės savininkas (juridinio asmens vadovas, pvz. direktorius ar generalinis direktorius) arba jo įgaliotas asmuo. Ši pareiga aktuali ir klientams, kurie E. pristatymo paslaugomis naudojasi per integracines sąsajas.

Instrukcijas, kaip patvirtinti taisykles, pasitikrinti, ar dėžutė turi įgaliotinį, pateikti prašymą dėl įgaliojimo suteikimo galima rasti adresu www.epristatymas.lt/pagalba.

Nuo kitų metų - dar daugiau naujovių

E. pristatymo sistemą prižiūrintis Registrų centras ateinančiais metais įgyvendins ir daugiau naujovių, susijusių su šia sistema.

Atsižvelgiant į įsigaliojusius teisės aktų pakeitimus, elektroninė siunta, siunčiama per E. pristatymo informacinę sistemą, prilyginama registruotai pašto siuntai. Todėl jau artimiausiu metu Registrų centras pradės E. pristatymo sistemos modernizavimo darbus, kuriuos užbaigus bus sudaryta galimybė siųsti elektronines siuntas nepriklausomai nuo siuntėjo ar gavėjo statuso.

Be to, nuo kitų metų sausio 1 dienos įsigalioja Civilinio kodekso pakeitimai, kuriais vadovaujantis E. pristatymo sistemoje esantis elektroninio pristatymo elektroninio pristatymo dėžutės pavadinimas tampa Juridinių asmenų registro duomeniu. Tai reiškia, kad visiems Lietuvoje įregistruotiems juridiniams asmenims bus sukurtos elektroninio pristatymo dėžutės - jų adresas sutaps su juridinio asmens kodu.

Įmonėms ir organizacijoms dėl elektroninio pristatymo dėžutės atskirai kreiptis į Registrų centrą nereikia, jos bus sukurtos automatiškai tiek jau įregistruotiems, tiek ir naujai registruojamiems juridiniams asmenims.

Atkreiptinas dėmesys, kad norint naudotis juridiniam asmeniui sukurta elektroninio pristatymo dėžute ją reikia aktyvuoti - juridinio asmens vadovui ar jo įgaliotam asmeniui prisijungti prie E. pristatymo sistemos, patvirtinti taisykles ir pasirašyti susitarimą dėl paslaugų naudojimosi.

Apie E. pristatymo sistemą

E. pristatymo sistema suteikia galimybę elektroniniu būdu siųsti dokumentus fiziniams, juridiniams asmenims ir valstybės institucijoms. E. pristatymo paslauga užtikrina siunčiamų elektroninių dokumentų ir pranešimų originalumo patvirtinimą, saugumą bei tikslų kiekvieno etapo statuso fiksavimą.

E. pristatymo sistemos pagalba dokumentus, pažymas ar išrašus galima pateikti ir gauti neišėjus iš namų ar biuro, siunčiami duomenys apskaitomi realiu laiku, todėl pateikiami ypač greitai. Sistemoje duomenys šifruojami, taip užtikrinant jų perdavimo saugumą. Sistema, prie kurios gali jungtis tiek gyventojai, tiek verslas, tiek ir valdžios institucijos, leidžia ženkliai sumažinti nepristatytų siuntų skaičių.

Jei siuntos gavėjas naudojasi elektroninio pristatymo dėžute, jam pristatoma elektroninė siunta, taip taupomi gamtos ištekliai. Tuo atveju, kai gavėjas dėžute nesinaudoja, sistemos priemonėmis parengiama popierinė siunta (elektroninė siunta automatiškai, užtikrinant turinio slaptumą, atspausdinama, suvokuojama ir pristatoma kaip registruotoji pašto siunta pagal Pašto įstatymą), taip siuntėjas taupo laiką skiriamą spausdinimui, perdavimui pašto paslaugų teikėjui.

E. pristatymo sistemos savininkas ir valdytojas yra Susisiekimo ministerija, tvarkytojas - Registrų centras ir pašto paslaugos teikėjas.

Apie Registrų centrą

Registrų centras tvarko pagrindinius valstybės informacinius išteklius - valstybės registrus ir informacines sistemas - ir tai darydamas vadovaujasi jų valdytojų (skirtingų valstybės institucijų) nustatytomis tvarkomis ir taisyklėmis. Šiuo metu Registrų centras prižiūri 11 valstybinės reikšmės registrų ir apie 20 informacinių sistemų bei nuolatos teikia pasiūlymus jų valdytojams dėl registrų ir sistemų atnaujinimo, taip pat pagal poreikį diegia valdytojų patvirtintus registrų ir sistemų modernizavimo sprendimus.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: