Triukšmas – tai nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių veikla. Būtent taip triukšmas apibrėžtas Triukšmo valdymo įstatyme, kuriuos siekiama reglamentuoti būtent triukšmą skleidžiančios veiklos valdymą. Pasak sveikatos specialistų, triukšmas  neigiamai veikia žmonių sveikatą ir neapsiriboja vien tik klausos pažeidimais – gali veikti ir fiziškai, ir psichologiškai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai kasmet balandžio paskutinį trečiadienį minimą Tarptautinę triukšmo suvokimo dieną primena, kur kreiptis, kai ramybę sudrumsčia netoliese esantys triukšmą skleidžiantys objektai (pavyzdžiui, šaldymo, vėdinimo įrenginių ir kt.), dar vadinami stacionariais triukšmo šaltiniais.

Vykdo triukšmo kontrolę

Viena iš NVSC funkcijų yra gyventojų skundų, prašymų dėl triukšmo nagrinėjimas. Atkreipiame dėmesį, kad NVSC suteikti įgaliojimai nagrinėti gyventojų skundus dėl triukšmo tik tais atvejais, kada gyvenimo sąlygų pablogėjimas yra susijęs su naudojamų stacionarių triukšmo šaltinių, t. y. triukšmo šaltinių, kurių vieta yra nekintama, keliamu triukšmu. Tačiau NVSC nenagrinėja skundų dėl paties fizinio, juridinio asmens ar filialo keliamo ir jį veikiančio triukšmo, žmonių bei gyvūnų keliamo triukšmo, triukšmo darbo vietose ir transporto priemonių viduje esančio triukšmo, buitinių įrenginių (prietaisų) keliamo triukšmo.

Leistini triukšmo dydžiai gyvenamosiose patalpose nustatyti Lietuvos higienos normoje „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

Praėjusiais metais NVSC specialistai dėl stacionarių triukšmo šaltinių išnagrinėjo 157 skundus, iš jų 28 proc. (44 skundai) buvo pagrįsti, 2021 metais buvo išnagrinėti 203 skundai, iš jų 37 proc. (74 skundai) buvo pagrįsti.

Daugiausia skundų sulaukiama iš didmiesčių gyventojų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos), žmonės dažnai skundžiasi dėl vėdinimo sistemų, oro-vandens šildymo sistemų, taip pat juos dažnai kamuoja transporto keliamas triukšmas.

Atlikus matavimus ir nustačius, kad triukšmo lygis viršija nustatytus ribinius dydžius, NVSC specialistai kreipiasi į stacionaraus triukšmo šaltinio valdytoją ir nurodo imtis veiksmų jam sumažinti. Praėjusiais metais poveikio priemonės buvo taikytos aštuoniems triukšmo valdytojams, 2021 m. – penkiems. Atkreipiame dėmesį, kad baudos už triukšmo viršijimą skiriamos tik tais atvejais, jeigu nesiimama veiksmų ir pakartotinio patikinimo metu vėl nustatomas triukšmo lygio viršijimas gyvenamosiose patalpose.

Kur kreiptis?

Atkreipiame dėmesį, kad gyventojai ne visada sudaro visas sąlygas atlikti triukšmo matavimus savo namuose, ypač, kai susiduriama su naktiniu triukšmu. Triukšmo matavimus NVSC užsakymu atlieka laboratorija. Tam, kad specialistas galėtų atvykti į namus ir išmatuoti triukšmo lygį, būtina iš anksto su skundą pateikusiu asmeniu sutarti atvykimo datą ir laiką. Tačiau dažnai asmenys neatsako į NVSC kreipimąsi, kuriuo siekiama suderinti atvykimo laiką. Tokiu atveju NVSC skundo nebenagrinėja.

NVSC specialistai gyventojams, kenčiantiems nuo triukšmo, pirmiausia rekomenduoja patiems kreiptis į triukšmo šaltinio valdytoją, pranešti, apie problemą ir prašyti ją spręsti. Jei problemos išspręsti visgi nepavyksta – kreipkitės į NVSC arba jo departamentus, esančius visoje Lietuvoje, šiame NVSC interneto svetainės puslapyje nurodytais adresais ir būdais kreiptis į triukšmo valdytoją (t. y. veiklos vykdytoją) ir reikalauti imtis priemonių jam sumažinti. Gavę Jūsų kreipimąsi NVSC specialistai kreipsis į triukšmo vykdytoją ir reikalaus priemonių jam mažinti.

NVSC info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: