Aplinkos ministras pasirašė Medžioklės taisyklių pakeitimus, kuriuose atsisakoma šiuo metu galiojančių popierinių medžiotojų bilietų naudojimo juos keičiant į skaitmeninius bei numatomi atvejai, kada bus galima naudoti medžioklėje naktinius prietaisus.

Įgyvendinant Seimo priimtus Medžioklės įstatymo  pakeitimus, įteisinančius naktinius taikiklius, Medžioklės taisyklėse atsiranda  nuostata, kad tykojant medžioti naudojant naktinius taikiklius yra leidžiama. Ši taisyklių nuostata įsigalios jas paskelbus Teisės aktų registre (TAR).

Medžioklės taisyklių nuostatos dėl popierinių medžiotojų bilietų keitimo į skaitmeninius įsigalios nuo š. m. liepos 1 d.

Asmenys, naudodamiesi Policijos elektroninių paslaugų sistema (ePolicija.lt), galės teikti prašymus laikyti medžioklės egzaminus, suteikti teisę medžioti, išduoti medžiotojo bilietą, pakeisti turimą popierinį medžiotojo bilietą į elektroninį. Policijos licencijuojamos veiklos informacinėje sistemoje bus kaupiami ir tvarkomi duomenys ir apie teisės medžioti sustabdymą, panaikinimą.

Popierinius bilietus jau turintys medžiotojai galės juos pasikeisti į skaitmeninius. Prireikus gauti popierinį dokumentą, įrodantį skaitmeninio medžiotojo bilieto turėjimą (pavyzdžiui, išvykstant medžioti į užsienio šalis), medžiotojai galės užsisakyti Aplinkos apsaugos departamento patvirtinto popierinio formato dokumento išdavimo paslaugą, ir parengtas dokumentas bus paštu pristatomas medžiotojui.

Su medžiokle susijusių dokumentų ir informacijos skaitmenizavimas užtikrins efektyvesnį šios srities valdymą.

Medžioklės taisyklėse nustatoma medžiotojo asmeninė pareiga ir atsakomybė patvirtinti medžioklės lape, kuriame registruojamasi į medžioklę, kad jis turi galiojančią teisę medžioti. Todėl medžioklės vadovo pareiga patikrinti medžioklės dalyvių popierinius dokumentus atšaukiama.

Kadangi įstatymais apibrėžta asmens teisė medžioti nesiejama su prievole nustatyta tvarka atlikti saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą, tai šios sąlygos Medžioklės taisyklėse atsisakoma. Atsisakyta nuostatos, draudžiančios medžioti medžiotojo biliete neturint žymos, įrašytos ne seniau kaip prieš 3 metus, apie saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo rezultatus.

Medžioklės taisyklės ir toliau reglamentuos, kaip savo narių saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą vykdys medžiotojų asociacijos, vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius.

Medžioklės taisyklės Aplinkos ministerijos interneto svetainėje bus paskelbtos Teisės aktų registre jas oficialiai paskelbus.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: