Šiuo metu Jonavos r. savivaldybėje veikia elektroninio priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas sistema. Ši sistema greitai taps neaktuali, kai bus sukurta bendra valstybinė elektroninė vaikų priėmimo į švietimo įstaigas sistema, be to turima sistema neapima kitų su švietimu susijusių paslaugų: vaikų stovyklų, pavėžėjimo, maitinimo, švietimo pagalbos, prailgintų dienos grupių, neformalaus suaugusių švietimo ir kt. aspektų, kas sąlygoja šias problemas:

Didžioji dalis švietimo paslaugų vartotojams prieinamos tik atvykus į įstaigas, taip pat nėra galimybės el. būdu stebėti laisvas vietas, pasitikrinti vietą eilėse. Taip sugaištama laiko, didinamas CO2 kiekis ore, patiriamos kelionės išlaidos, neužtikrinamas paslaugų skaidrumas.

Jonavos r. švietimo įstaigos savo praktikoje naudoja skirtingas dokumentų formas, kas sudaro keblumų paslaugų vartotojams pildant dokumentus skirtingose įstaigose.

Siekiant gauti paslaugas vartotojai privalo pristatyti atitinkamas pažymas iš kitų subjektų (pvz.: pažymas apie šeimos pajamas), kas sąlygoja didesnes laiko sąnaudas ir išlaidas.

Rajono švietimo įstaigos naudojasi skirtingais dienynais, kas tėvams kelia nepatogumų stebint vaiko(-ų) pasiekimus iš karto keliose švietimo įstaigose, užuot informaciją gavus vieno prisijungimo metu.

Atsižvelgiant į nurodytas problemas, Jonavos r. švietime yra nepakankama paslaugų skaitmenizacija, kas didina problemą, įvardintą 2021-2030 m. LR EIMIN valstybės skaitmeninimo plėtros programoje: „neišnaudojamos turimos valstybės skaitmeninimo galimybės, taip nesudaromos sąlygos kurti naujomis technologijomis pagrįstus sprendimus, juos diegti kuriant pažangias ir saugias skaitmenines paslaugas ir teikti šias paslaugas visuomenei“ ir neatliepia vartotojų poreikių, todėl siūlomas problemų sprendimo būdas- centralizuotos švietimo sistemos sukūrimas. Skaitmeninis sprendimas apimtų šias sritis:

 1. Neformalus ugdymas:
  • ikimokyklinis ugdymas (be centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas);
  • priešmokyklinis ugdymas (be centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas);
  • neformalus vaikų švietimas, įskaitant formalųjį švietimą papildantį ugdymą (be centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas);
  • suaugusiųjų švietimas iš savivaldybės biudžeto (be centralizuoto priėmimo į valstybines programas).
 2. Bendrasis ugdymas (be centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas);
 3. Švietimo pagalba.
 4. Kitos švietimo įstaigose teikiamos paslaugos: stovyklos; pavėžėjimas; nemokamas/ dalinai mokamas maitinimas; prailgintos grupės ir kt.
 5. Centralizuotas dienynas švietimo įstaigoms, švietimo įstaigų svetainių atnaujinimas. 

Projekto tikslas - kelti Jonavos rajono savivaldybės švietimo srityje teikiamų viešųjų paslaugų brandos lygį.

 Projekto veikla - Viešųjų institucijų teikiamų elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas, projekto poveiklė - Centralizuotos švietimo sistemos sukūrimas, kurią sudaro šie veiksmai:

 • Skaitmeninio sprendimo techninės užduoties parengimas;
 • Skaitmeninio sprendimo realizavimas;
 • Skaitmeninio sprendimo vertinimas;
 • Skaitmenizuojamų paslaugų vidinių procesų aprašymas. 

Projekto rezultatas - sukurta ir įdiegta centralizuota švietimo sistema.

Projekto vertė: 445 506,40 €, iš jų ES finansavimas – 353 260,00 €, valstybės biudžeto lėšos – 74 180,00 €, savivaldybės biudžeto lėšos – 18 066,40 €.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: