Jau visai netrukus, gegužės 12 d., kartu su Respublikos Prezidento rinkimų pirmuoju turu vyks referendumas dėl gimimu įgytos Lietuvos pilietybės išsaugojimo įgyjant kitos, Lietuvai draugiškos šalies pilietybę. Tą dieną referendume balsuosime, ar pritariame Konstitucijos 12 straipsnio formuluotei.

Tiksli referendumu spręsti teikiamo Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo formuluotė skamba taip: „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka. Konstitucinis įstatymas taip pat nustato Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo pagrindus ir tvarką.“

Kodėl turime balsuoti?

Suprantama, kad valstybė be piliečių neegzistuoja. Taip jau susiklostė istoriškai, kad Lietuvos tauta - diasporinė ir vis pasikartojančios emigracijos bangos lydėjo Lietuvos valstybės istoriją. Ko pasekoje mes turime gausią ir stiprią lietuvių bendruomenę ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Išeiviai ir sovietmečiu skleidė žinią apie Lietuvos laisvę už Atlanto ir Europoje bei stipriai prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo pasaulyje. Dabar tai yra žmonės, kurie buriasi į bendruomenes, šeštadieniais veda savo vaikus į lituanistines mokyklas, švenčia lietuviškas šventes, dalyvauja dainų šventėse, šokių festivaliuose ir kt. Kitaip tariant, visur esame ta pati lietuvių tauta, su tomis pačiomis vertybėmis, identitetu ir pareigomis, bet dėl susiklosčiusių aplinkybių kartais gyvenimą kuriame svetur.  

Mūsų bendruomenės užsienyje atstovauja Lietuvos interesus ir tampa neoficialiais mūsų valstybės ambasadoriais.  

Pilietinės pareigos vykdymas

Kadangi referendumas yra tiesioginė mūsų tautos demokratijos išraiška, raginu ateiti balsuoti Pilietybės referendume ir parodyti tautos vienybę. Referendumo klausimo sprendimas liečia mus visus, kadangi rezultatas nulems mūsų ir Lietuvos ateitį.  

Susitelkime, balsuokime, atlikdami pilietinę pareigą išreikškime savo valią!

Arvydas Urbonavičius

JAV Lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas

 

Užsakomasis straipsnis

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: