Šiandien, rugpjūčio 29 d., Jonavos savivaldybėje įvyks jau penktasis AB “Lietuvos geležinkeliai” atstovų susitikimas su šalia būsimos “Rail Baltica” vėžės gyvenančiais ar turinčiais žemės sklypus asmenimis, kurie bus supažindinti su žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūromis bei numatytu įgyvendinti projektu.

“Tai jau paskutinis šio etapo susitikimas su vietos gyventojais bei žemės savininkais, kurio metu atsakysime į iškilusius klausimus susijusius su žemės paėmimo procedūromis bei numatytais įgyvendinti planais. Šiuos susirinkimus rengiame kaip papildomą priemonę, nes su tvarka ir procedūromis gyventojai jau buvo supažindinti šį pavasarį“, - sako „Lietuvos geležinkelių“ „Rail Baltica“ koordinavimo departamento direktorius Arenijus Jackus.

Šį mėnesį AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir Susisiekimo ministerijos iniciatyva analogiški susitikimai jau įvyko Kauno rajono Neveronių seniūnijoje, Kėdainių, Panevėžio bei Pasvalio rajonų savivaldybėse.

Informacinių susirinkimų metu suinteresuoti asmenys informuojami apie situaciją dėl parengtų Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos „Rail baltica“ atkarpos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo projektų.

Ankstesniuose susitikimuose dalyvavo apie 100 žemės sklypų savininkų ar suinteresuotų asmenų, susirinkimų metu pasiūlymų gauta nebuvo.

„Žmonės tvarką jau žino ir vos kilus klausimams įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi tiesiogiai į Projekto rengėją ar Projektą įgyvendinančiąją instituciją (Susisiekimo ministerija)“, - sako A. Jackus.

Kaip numatyta Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatyme, suinteresuoti asmenys buvo informuoti registruotais laiškais, susirinkimai organizuoti kaip papildoma informavimo priemonė AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir Susisiekimo ministerijos iniciatyva.

Pirmasis visuomenės supažindinimas su parengtais projektiniais pasiūlymais dėl automobilių kelių, skirtų vietiniam susisiekimui, vyko 2019 m. kovo-balandžio mėn. 

Šiandien, 2019 m. rugpjūčio 29 d., susitikimas įvyks Jonavos rajono savivaldybėje (Žeimių g. 13, Jonava), 12 val.

Taip pat skaitykite: