Sausio 17 d., Belgijos Monso mieste, dvišalio susitikimo metu Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys ir JAV bei vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas (angl. U.S. European Command and Supreme Allied Commander, SACEUR) generolas Christopher G. Cavoli pagrindinį dėmesį skyrė NATO regioninių gynybos planų “šeimai”, kurie apima visas oro, jūrų, sausumos ir elektroninės erdvės dimensijas, taip pat pajėgų skyrimui į NATO struktūras Baltijos regione ir Lietuvos indėliui naujajame sąjunginių pajėgų modelyje. Aptarti atnaujinti atgrasymo arba gynybos planai, kuriuose įtvirtinamas karinių pajėgumų planavimas ir stiprinimas bei savalaikis visų NATO karinių pajėgumų panaudojimas susiklosčius grėsmingoms aplinkybėms.

„Šiandien turėjau puikią galimybę padėkoti generolui Christopher Cavoli už asmeninį indėlį ir pastangas, stiprinant saugumą Europoje. Už ypatingą dėmesį Baltijos valstybėms, mūsų apginamumui, telkiant šalis gynybos planų praktiniam įgyvendinimui”, – sakė Lietuvos kariuomenės vadas.

Vėliau vykusiame trijų Baltijos valstybių ir Lenkijos kariuomenės vadų susitikime su SACEUR gen. Ch. Cavoli aptartas platesnis ir visoms susitikimo pusėms svarbus klausimas – Baltijos regiono gynybos planai.

„NATO gynybos planų kūrimas yra vienas pagrindinių mano, kaip Vyriausiojo NATO pajėgų Europoje vado uždavinys. Pirmiausia planai atnaujinami, šiuo metu daugiausiai dėmesio skiriant regioniniams planams ir derinant juos su esamais Nacionalinės gynybos planais atitinkamose vietovėse. Žinoma, planas niekada nebūna baigtas ir mes nuolatos turime dirbti, kad jie atitiktų situaciją“, – pastebėjo SACEUR gen. Ch. Cavoli.

Kaip vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas, gen. Ch. Cavoli, per Belgijoje (Monse) dislokuotą Vyriausiąjį sąjungininkų pajėgų Europoje štabą (angl. Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE), vadovauja visoms NATO strateginio lygmens operacijoms ir pratyboms Europoje bei nustato strateginę karinę kryptį pagal NATO vadovavimo struktūrą pavaldiems vadams. Taip pat, būdamas JAV pajėgų Europoje vadas, yra atsakingas už šių pajėgų parengtį plataus spektro karinėms misijoms ir pratyboms drauge su sąjungininkais ir partneriais Europoje, kad apsaugoti JAV nacionalinius ir remti Europos interesus.

Nuotr. aut. SSgt Kristin Savage.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: