Teisėjų taryba šiandien (birželio 30 dieną) priėmė sprendimą dėl teisiamų asmenų duomenų viešinimo žiniasklaidai, kai bylos nagrinėjamos neviešuose posėdžiuose.

Teisėjų taryba pritarė poreikiui pakeisti uždaruose teismo posėdžiuose nagrinėjamos bylos proceso dalyvių – fizinių asmenų – vardų ir pavardžių neviešinimo teismo posėdžių tvarkaraščiuose koncepciją.

Šiuo metu, jei byla paskirta nagrinėti neviešame teismo posėdyje, proceso dalyvių duomenys neskelbiami ir jų vardai ir pavardės tvarkaraščiuose nenurodomi. Siekiant užtikrinti visuomenės teisę žinoti viešąjį interesą tenkinančią informaciją apie teismų veiklą ir bylas dauguma teismų  pritarė Teisėjų tarybos Komunikacijos komiteto siūlymams šias teisinio reguliavimo nuostatas keisti. 

Teisėjų taryba nustatė, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl proceso dalyvio, bylos medžiagos ar dalies jos pripažinimo nevieša, turi įvertinti, kiek ir kokios konkrečiai informacijos turi būti pripažįstama nevieša, ir tai aiškiai nurodyti savo sprendime. Teismo procesiniame sprendime dėl uždaro teismo posėdžio skyrimo turi būti aiškiai pasisakyta dėl uždarame posėdyje dalyvaujančių proceso dalyvių vardu ir pavardžių (ne)viešinimo.

Galimybės viešinti uždaruose posėdžiuose nagrinėjamų bylų dalyvių duomenis turėtų būti įdiegtos ir modernizuojant teismų tvarkaraščių sistemą LITEKO.

Nacionalinės teismų administracijos inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: