Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė UAB „Samsonas“ skundą, kuriuo bendrovė prašė panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) nutarimą dėl baudos už klaidinančią informaciją apie mėsos gaminius.

2019 m. rugsėjį VVTAT atlikto tyrimo metu nustatyta, kad reklamuodama aukščiausios rūšies mėsos gaminius UAB „Samsonas“ klaidino vartotojus dėl ypatingų šių gaminių savybių. Ant mėsos gaminių pakuočių bei interneto svetainėse bendrovė vartojo teiginius „Mėsos pakaitalams ne!“ ir „be mėsos pakaitalų“, nors tokios savybės būdingos visiems aukščiausios rūšies mėsos gaminiams. Kaip protokole pažymėjo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, visi aukščiausios rūšies mėsos gaminiai turi atitikti šį kokybės rodiklį, t. y. juose negali būti mėsos pakaitalų. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, pažeidimo mastą, pobūdį ir trukmę, už Reklamos įstatymo pažeidimą UAB „Samsonas“ skirta 1000 eurų bauda.

Teismas pažymėjo, kad minėti teiginiai žymi tokias bendrovės produkcijos savybes, kurias ši produkcija turi atitikti pagal teisės aktų reikalavimus. Matydamas tokius teiginius, vidutinis vartotojas gali pamanyti, jog siūlomi gaminiai pasižymi ypatinga savybe t. y. kad jie yra išskirtiniai dėl to, kad juose nėra baltyminių mėsos pakaitalų, nors tokia savybė būdinga visiems panašiems maisto produktams, ir dėl to vartotojas gali būti suklaidintas.

Teismas pripažino VVTAT baudą teisėta ir adekvačia padarytam pažeidimui ir bendrovės skundą atmetė.

Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

 

Taip pat skaitykite: