Taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 463 straipsniu, pradeda prašymų dėl UAB „EGTO Energija“ buitinių vartotojų permokų grąžinimo nagrinėjimą.

Buvę UAB „EGTO energija“ klientai buitiniai vartotojai, kurie yra permokėję UAB “EGTO energija" pinigines sumas šio tiekėjo tiekimo laikotarpiu, kviečiami ne vėliau kaip iki 2024 m. vasario 15 d. 17.00 val. teikti Tarybai prašymus dėl permokų grąžinimo elektroniniu paštu prasymai@vert.lt, paprastu ar registruotu paštu adresu Verkių g. 25C, Vilnius, arba atvykus į Tarybą minėtu adresu.

Siekdami tinkamai pasiruošti prašymų nagrinėjimui, prašome, kad buitiniai vartotojai Tarybai pateiktų:

1. Užpildytą ir pasirašytą prašymo formą  su nurodytais buitinio vartotojo duomenimis;

2. UAB „EGTO energija“ sąskaitą su nurodyta permokos suma;

3. Permokos sumą UAB „EGTO energija“ patvirtinantį Tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktą.

SVARBU! Vartotojas turi pateikti visus prašomus duomenis, tam, kad Taryba galėtų užtikrinti permokos buitiniam vartotojui grąžinimą.​

Prašymo forma: NORĖDAMI ATSIDARYTI PRAŠYMO FORMĄ .DOC FORMATU PASPAUSKITE ČIA​.​​                                                             ​

Taryba, išnagrinėjusi visus tinkamai ir laiku pateiktus buitinių vartotojų prašymus, kreipsis į finansų įstaigą ir pateiks rašytinį reikalavimą ir jį patvirtinančius dokumentus dėl prievolių įvykdymo užtikrinime nurodytos sumos. Finansų įstaiga prievolių įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, skirtą buitinio vartotojo nuostoliams kompensuoti, turi išmokėti Tarybai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Tarybos rašytinio reikalavimo ir jį patvirtinančių dokumentų gavimo dienos. ​


DAUGIAU INFROMACIJOS:

2023 m. rugsėjo 19 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Tarybos) nutarimu Nr. O3E-1354 „Dėl UAB „EGTO energija“  leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą galiojimo panaikinimo“ buvo panaikintas UAB „EGTO energija“ išduoto leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą galiojimas.  

Tarybos turimais duomenimis, UAB „EGTO energija“ nutraukus nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą, yra susidariusios ir buvusiems UAB „EGTO energija“ buitiniams vartotojams negrąžintos piniginės permokos, susidariusios iš elektros energijos tiekimo sutarties. 

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 463 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nepriklausomas tiekėjas privalo turėti galiojantį prievolių įvykdymo užtikrinimą, kai elektros energija tiekiama buitiniams vartotojams. Pažymėtina tai, kad Elektros energetikos įstatymo 463 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad viena iš aplinkybių, kuomet išmokama prievolių įvykdymo užtikrinime nurodyta suma, buitinių vartotojų nuostoliams kompensuoti, yra, kai nepriklausomas tiekėjas nutraukia veiklą. Vadovaujantis kitomis Elektros energetikos įstatymo 463 straipsnio nuostatomis bei būdama prievolių įvykdymo užtikrinimo naudos gavėja, Tarybai priskirta kompetencija inicijuoti procesą, kurio metu buvusiems UAB „EGTO energija“ vartotojams būtų kompensuojami nuostoliai, susidarę dėl nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklos nutraukimo. 

Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes bei vadovaudamasi nurodytu teisiniu reglamentavimu, Taryba skelbia informaciją apie buitinių vartotojų prašymų dėl nuostolių kompensavimo pateikimą ir nagrinėjimą.   

Primename, kad UAB „EGTO energija“ nutraukus nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą, buvę tiekėjo vartotojai (klientai), kurie nepasirinko kito nepriklausomo elektros energijos tiekėjo, buvo perkelti nepriklausomam elektros energijos tiekėjui UAB „Enefit“.

VERT inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: