Seimo Europos reikalų komitetui buvo pristatyta informacija apie daugiašalio projekto ,,Rail Baltica“ plėtros įgyvendinimą: projektavimo gairės, finansavimo, būsimos infrastruktūros valdymo, projekto įgyvendinimo Lietuvos teritorijoje ir kiti klausimai.

Įgyvendinti daugiašalį ,,Rail Baltica“ projektą iki numatytos įgyvendinimo pabaigos datos – 2026 m. yra įmanoma tik tuo atveju, jei 2014–2020 m. likusiuose šaukimuose teikti paraišką ir 2021–2027 m. daugiametėje Europos Sąjungos finansinėje perspektyvoje bus numatytos pakankamos lėšos ir taikomas didžiausias galimas ES finansavimo lygis (šiuo metu 85 proc. nuo finansuojamos investicijų sumos).

Pagal 2017 m. atliktą kaštų ir naudos analizę, skaičiuotina bendra ,,Rail Baltica“ projekto vertė yra 5,8 mrld. Eurų.

Komitetas nuosekliai vykdo prioritetinės reikšmės energetikos infrastruktūros projektų parlamentinę kontrolę. Komitetas rengia darbo grupės, kuri vykdo projekto ,,Rail Baltica“ įgyvendinimo parlamentinę kontrolę, posėdžius. Darbo grupė svarsto daugiašalio projekto ,,Rail Baltica“ įgyvendinimo plėtros aktualijas, į posėdžius kviečia projektą vykdančių ir įgyvendinančių institucijų atstovus, Lietuvos valstybės kontrolės ir Respublikos Prezidento kanceliarijos atstovus.

 

Europos reikalų komiteto biuro inf. 

Taip pat skaitykite: