Šių metų rugsėjo 27-osios incidentas Ruklos J. Stanislausko mokykloje - daugiafunkciame centre nuskambėjo visoje Lietuvoje. Tą dieną 11-metis berniukas sumušė 13-kametę mokinę. Socialiniai tinklai mirgėjo nuo komentarų, internautai liejo pasipiktinimą, nevengė reikšti aštrių emocijų, kuomet po incidento garsiai apie mokyklos problemas prabilo ne tik sumuštos mergaitės artimieji, bet ir kitos skriaudžiamų vaikų mamos.

Ruklos gyventojai dėl šio incidento nevengė mesti kaltinimų mokyklos direktoriui, mokytojams, vaiko teisių gynėjams, socialiniams darbuotojams, kitoms atsakingoms įstaigoms, taip pat ir 11 – mečio berniuko šeimai, kuri, pasak rukliečių, yra žinoma dėl savo netinkamo gyvenimo būdo.

Ruklos gyventojai sutartinai tvirtino, kad atsakingos institucijos galimai neatlieka savo pareigų, taip, kaip derėtų. Teigė, kad ir berniuko šeima, ir nuo jos nukentėję asmenys bei visa mokyklos bendruomenė nesulaukia tinkamos ir savalaikės pagalbos, kad Ruklos mokykloje gajūs patyčių ir smurto atvejai.

Šią temą dar kartą gvildename su Jonavos r. savivaldybės administracijos vyriausiąja specialiste, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore (TBK) Evelina Darvide, kuri atsako į jonavoszinios.lt pateiktus klausimus.

- Ar Jūs, kaip Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, dirbote su Ruklos mokyklos situacija, kuomet rugsėjo 27-ąją 11-metis berniukas sumušė 13-kametę mokinę? Jei taip, kokius veiksmus atlikote iš karto po šio incidento? Kokie veiksmai yra atliekami dabar?  

- Dėl Jūsų klausime minimų nepilnamečių konfliktinės situacijos 2022-09-27 gauta informacija iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos informacijos analizės skyriaus, kuriame prašoma skirti minimalias priežiūros priemones minėtam berniukui (dėl duomenų apsaugos negaliu atskleisti koks padarytas pažeidimas). 2022-10-05 buvo numatytas ir organizuotas Jonavos r. savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdis, kuriame ir nagrinėjami tokie prašymai bei išanalizuojama papildomai surinkta informacija iš įstaigų apie konkretų vaiką, kviečiama į posėdį, išklausomos nuomonės vadovaujantis LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu.

Apie rugsėjo 23 d. įvykusią situaciją mane informavo mokyklos administracijos atstovai.

TBK ir atvejo vadybininkės 2022-09-30 inicijuotas tarpinstitucinis susirinkimas, atvejo vadybos posėdis, aptariant nepilnamečio smurtinį elgesį prieš tos pačios mokyklos mokinę. Posėdžio metu taip pat aptarta nepilnamečio ir jo šeimos situacija, išklausytos dalyvių nuomonės, rekomendacijos ir priimti atitinkami sprendimai susiję su minėtina šeima.

Posėdžio metu akcentavau, kad labai svarbu mūsų visų susitelkimas siekiant tinkamai suvaldyti šią susidariusią situaciją bei užtikrinti sklandų psichologinės, metodinės pagalbos teikimą nepilnamečiams (nukentėjusiai, smurtavusiam bei mokytojams ir klasės vaikams), todėl rekomendavau organizuoti Jonavos r. švietimo pagalbos tarnyboje psichologo konsultacijas berniukui, klasės draugams, šeimos nariams bei suteikti metodinę pagalbą mokyklos darbuotojams. 2022-10-04 Jonavos r. švietimo pagalbos tarnyba raštiškai pateikė atsakymą į pateiktą užklausą, kad nepilnamečiui numatytos psichologo konsultacijos ir pagal poreikį konsultacijos mokyklos švietimo pagalbos specialistams, klasės draugams, šeimos nariams.

Pateiktos užklausos į gydymo įstaigas. Įvertinta gauta informacija iš Všį „Jonavos ligoninės“ bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų.

Pateikta užklausa Jonavos r. Ruklos mokyklai daugiafunkciniam centrui, kokių veiksmų ėmėsi siekiant suvaldyti susidariusią krizinę situaciją. Gautas išsamus atsakymas iš mokyklos kokių veiksmų ėmėsi ir kokia pagalba suteikta / teikiama bei kokie prevenciniai susitarimai priimti ugdymo įstaigoje.

Pateikta užklausa į VVTAĮT prie SADM Kauno apskrities VTAS kokių veiksmų ėmėsi vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai reaguodami į gautą informaciją dėl rugsėjo 27 d. įvykių.

2022-10-05 organizavome savivaldybės vaiko gerovės komisijos posėdį, kuris buvo numatytas dar iki įvykio, kuriame įvertinta surinkta informacija, išklausytos suinteresuotos šalys bei Jonavos r. savivaldybės administracijos direktoriaus priimtas sprendimas nepilnamečiui skirti minimalias priežiūros priemones, o vaiko atstovams koordinuotai teikiamas paslaugas.

Vaiko atstovas raštiškai supažindintas su Jonavos r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl minimalių priežiūros priemonių skyrimo ir koordinuotai teikiamų paslaugų bei įsakymo kopija perduota suinteresuotoms šalims, nustatyta koordinuojanti institucija.

Iki šios dienos nesu gavusi informacijos apie netinkamą nepilnamečių elgesį, konfliktines situacijas, minimalių priežiūros priemonių nevykdymą.

Nuolat palaikomas ryšys su mokyklos administracija, atvejo vadybininke, kuri koordinuoja pagalbos šeimai teikimo procesą. Nusiskundimų dėl įstaigų nebendradarbiavimo, priemonių nevykdymo, vengimo jų vykdyti - nėra gauta.

- Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja V. Kolesnikienė yra minėjusi, kad mokykla turėtų peržiūrėti savo vidaus tvarkas ir aiškiai numatyti, ką tokiu kriziniu atveju turėtų daryti kiekvienas bendruomenės narys. Ar numatyti, ar jau buvo vykdomi kokie nors mokymai mokyklos administracijai, siekiant išvengti tokių krizinių situacijų? 

- Jonavos r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja iniciavo Krizių valdymo centro specialistų atvykimą į Ruklos mokyklą ir konsultacijas mokyklos administracijai, mokyklos vaiko gerovės komisijos nariams. Atvykę specialistai aptarė įvykusią situaciją, mokyklos sprendimus ir rekomendacijų įgyvendinimo galimybes.

- Ruklos gyventojai mums yra teigę, kad minimoje mokykloje vyrauja smurto ir patyčių protrūkiai, kalbant ne tik apie rugsėjo 27-osios įvykį. Kokių veiksmų ketinate imtis, siekiant pažaboti tokius atvejus šioje mokykloje? Kokias įstaigas ir organizacijas ketinate įveiklinti? Kokią pagalbą teiksite tiek mokyklos administracijai, tiek likusiai mokyklos bendruomenei (tėvams, mokiniams)?    

- Pažymėtina, kad tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos informacijos analizės skyriaus sulaukia skirtingo pobūdžio pranešimų dėl nepilnamečių smurtinio elgesio, svetimo turto sugadinimo, pasisavinimo, tačiau į komisiją patenka vaikai besimokantys skirtingose Jonavos miesto ar rajono įstaigose. Jeigu įstaigoje įvyksta smurto atvejis kiekviena mokykla žino, kokie atitinkami veiksmai turi būti užtikrinami. Negalėčiau sutikti, kad gaunama informacija vien tik dėl Ruklos mokyklos. Pavienių pranešimų nesu gavusi.

Ruklos mokykla noriai bendradarbiauja, priima siūlomą metodinę pagalbą, reaguoja į rekomendacijas, dalyvauja tarpinstituciniuose susirinkimuose bei kreipiasi pagalbos. Ne kartą visoms mokykloms esu akcentavusi, kad Jonavos r. švietimo pagalbos tarnyboje teikiama metodinė pagalba mokykloms, kurios esant poreikiui tikrai kreipiasi.

Beje mokyklos vykdo ir atitinkamas patyčių prevencijos programas, bendradarbiauja su kitomis miesto įstaigomis dėl prevencinių / intervencinių paslaugų gavimo.

Š. m. rugsėjo mėn. iniciavau „Equip“ elgesio keitimo programą paaugliams, kurios iki tol Jonavos mieste nebuvo. Mokymus baigė dvi psichologės, kurios renka grupes, gauna rekomendacijas iš mokyklos atstovų kam būtų tikslinga sudalyvauti elgesio keitimo programoje. Programos tikslas –mokyti paauglius mąstyti ir elgtis atsakingai taikant savitarpio pagalbos metodą, motyvuoti ir įgalinti juos teikti pagalbą vienas kitam. „EQUIP“ programa suteikia galimybę atpažinti mąstymo ir elgesio problemas bei jas spręsti taikant savitarpio pagalbos metodą. „EQUIP“ yra daugiakomponentė programa, kuri derina bendraamžių pagalbos grupės metodus su kognityvinio vystymosi ir įgūdžių lavinimo modeliais, specialiai skirtais motyvuoti ir mokyti asocialaus elgesio paauglius mąstyti ir elgtis atsakingai. Viena grupė kaip tik yra organizuojama Ruklos miestelyje. Apie „Equip“ programą buvo pateiktas pranešimas ir „Jonavos žiniose“.

- Ar esate gavusi panašių pranešimų dėl galimai besikartojančio smurto, patyčių atvejų  Ruklos J. Stanislausko mokykloje – daugiafunkciame centre.  

 - Tai pirmasis atvejis dėl tokios susidariusios krizinės situacijos. Buvo keletas atvejų, kuriuos svarstėme savivaldybės vaiko gerovės komisijoje dėl gautos informacijos iš policijos.

- Dėkojame už atsakymus.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: