Šiandien, vasario 24-ąją Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) priėmė sprendimą „Tiketa” byloje, kurioje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) kreipėsi į ESTT su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dėl Direktyvos, susijusios su vartotojų teisių kai kurių nuostatų aiškinimu ir taikymu.   

LAT nagrinėjamoje pagrindinėje byloje yra sprendžiamas ginčas tarp vartotojo ir bilietų į renginį platintojo (UAB „Tiketa“).  

Lietuva kreipdamasi į ESTT siekė išsiaiškinti, ar asmuo, kuris tarpininkauja vartotojui perkant bilietus į renginį, gali būti laikomas prekiautoju ir atitinkamai paslaugų sutarties šalimi, jei, teikdamas bilietų platinimo paslaugą, jis tinkamai neinformavo vartotojo apie renginio organizatorių ir tinkamai neatskleidė sutarties šalies, taip pat neįvykdė kitų vartotojo informavimo pareigų, pavyzdžiui, nepranešė apie renginio atšaukimą; nenurodė pretenzijų nagrinėjimo tvarkos; nepateikė paslaugų sutarties patvarioje laikmenoje) ir dėl to yra atsakingas vartotojui už žalą dėl neįvykusio renginio. 

Pasak teisingumo viceministrės Jurgos Greičienės, Lietuva siekia užtikrinti kuo palankesnę vartotojui jo teisių apsaugą, o ESTT sprendimas šioje byloje tik patvirtino, kad šis siekis yra pagrįstas tiek nacionalinės, tiek ES teisės kontekste.  

ESTT šiandien priimtame sprendime pasisakė, kad tarpininkas UAB „Tiketa“ gali būti laikomas prekiautoju ir atitinkamai paslaugų sutarties šalimi ir dėl to jis gali būti atsakingas vartotojui už žalą dėl neįvykusio renginio, jei, teikdamas bilietų platinimo paslaugą, jis tinkamai neinformavo vartotojo apie pagrindinį prekiautoją ir tinkamai neatskleidė tarpininkavimo fakto, nepateikė kitos vartotojui svarbios informacijos, kaip ir yra šioje byloje.  

Šis ESTT sprendimas atitinka ir Lietuvos išreikštą poziciją. Vartotojams toks ESTT aiškinimas reiškia platesnes galimybes efektyviai ginti savo pažeistas teises. 

Sprendimą, ar UAB „Tiketa“ tinkamai, aiškiai ir suprantamai informavo vartotoją, priims Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.   

ESTT sprendimas šioje byloje turės įtakos paslaugų teikėjų ir tarpininkų, veikiančių renginių organizavimo ir bilietų platinimo srityse, pareigų pateikti informaciją vartotojams aiškinimui ir jų atsakomybei už neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles.  

Procesas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme yra tik vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo, šiuo atveju Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, nagrinėjamoje byloje.   

Su ESTT sprendimu ir jo motyvais galima plačiau susipažinti čia: https://curia.europa.eu 

Teisingumo ministerijos inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: