Sausio 26 d. Lietuvos kariuomenės Generolo Silvestro Žukausko poligone surengtas susitikimas su Lietuvos kariuomene bendradarbiaujančių valstybės institucijų vadovais ir atnaujintos bendradarbiavimo sutartys. Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys su Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriumi vidaus tarnybos generolu Rymantu Mockevičiumi, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadu generolu Rustamu Liubajevu, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriumi vidaus tarnybos generolu Sauliumi Greičiumi, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generaliniu direktoriumi Dariumi Žvironu aptarė praėjusių metų bendras institucijų veiklas ir būsimus darbus, susijusius su valstybės gynyba.

Šiais metais ir toliau bus tęsiamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas organizuojant ir dalyvaujant pratybose ir mokymuose, rengiant personalą ir keliant jo kvalifikaciją, keičiantis informacija, dalyvaujant įvairaus pobūdžio bendruose renginiuose, taip pat atliekant bendras užduotis ir kitose srityse.

Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimo planai su aukščiau minimomis institucijomis, siekiant bendrų tikslų ir kryptingo bendradarbiavimo, yra sudaromi ir patvirtinami kasmet.

Lietuvos kariuomenės struktūriniai ir kariniai vienetai ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūriniai bei teritoriniai struktūriniai padaliniai dalyvauja bendrose pratybose, bendruose mokymuose, dalijasi patirtimi ir įgūdžiais, siekdami stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą ekstremaliųjų situacijų atvejais.

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, Tarptautinės pagalbos teikimo komandos, bendro Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukšto našumo perpumpavimo modulio „BaltfloodCombat“ nariai kartu su kariais ne kartą tobulino įgūdžius Ugniagesių gelbėtojų mokyklos, Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo, Juozo Lukšos mokymo centre organizuojamuose bendruose kursuose ir mokymuose, ugniagesiai kartu su kariais kasmet dalyvauja bendrose lauko pratybose ir mokymuose, bendruose kultūriniuose ir sportiniuose renginiuose.

Lietuvos kariai ne kartą buvo pasitelkti ekstremaliųjų situacijų metu, gesinat didelius gaisrus bei likviduojant jų padarinius.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: