Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė 2021 m. gruodžio mėnesį kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą (LVAT), prašydama ištirti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. V-2621 dalies, susijusios su reikalavimu dėvėti kaukes vaikams, ugdomiems pagal pradinio ugdymo programą, jiems esant ugdymo įstaigoje, teisėtumą.

LVAT išplėstinė teisėjų kolegija nustatė, kad per bylos nagrinėjimo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme laikotarpį ginčijamo teisės akto nuostatos ne kartą buvo keičiamos. Įsigaliojus operacijų vadovo 2022 m. balandžio 8 d. sprendimui Nr. V-739, ginčytose nuostatose įtvirtintas reikalavimas mokiniams valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu visoje šalyje švietimo įstaigoje uždarose patalpose dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius buvo panaikintas, nurodant, kad kaukių dėvėjimas mokiniams yra rekomendacija.

Be to, operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ su visais pakeitimais ir papildymais, įskaitant operacijų vadovo 2021 m. lapkričio 18 d. sprendimą Nr. V-2621, kurio nuostatas šioje byloje ginčijo pareiškėjai, nuo 2022 m. gegužės 1 d. yra netekę galios. Taigi, byloje ginčytas teisinis reguliavimas šiuo metu panaikintas ir nebegalioja, t. y. pašalintas iš teisės sistemos.

Kaip nurodė LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, nebegaliojančių nuostatų pripažinimas prieštaraujančiomis ar neprieštaraujančiomis aukštesnės galios teisės aktams šiuo nagrinėjamu atveju netenka prasmės, kadangi byla pradėta pagal abstraktų Seimo narių grupės pareiškimą, kurio išnagrinėjimas iš esmės neturės poveikio nei visuomeninių santykių reguliavimui, nei individualios bylos išsprendimui. Byloje ginčytas buvęs reikalavimas mokiniams valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu visoje šalyje švietimo įstaigoje uždarose patalpose dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius yra panaikintas ir nebėra taikomas nuo 2022 m. balandžio 9 d., o aktas, teisiškai reguliavęs aptariamus santykius ir operacijų vadovo sprendimų lygmeniu nustatęs priemones švietimo įstaigose valdant naujojo koronaviruso plitimą, apskritai panaikintas nuo 2022 m. gegužės 1 d.

Paminėtina ir tai, kad LVAT šioje byloje buvo kreipęsis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, prašydamas ištirti, ar ginčytas teisinis reguliavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas šį prašymą grąžino, be kita ko, konstatavęs, jog prašytos ištirti teisės akto nuostatos nebegalioja.

LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, remdamasi minėtais argumentais, nutarė nutraukti pagal Seimo narių grupės pareiškimą pradėtą norminio administracinio akto tyrimo teiseną ir akto nuostatų atitikties aukštesnės galios teisės aktams iš esmė netyrė.

Administracinės bylos Nr. I-3-602/2022.

LVAT inf. ir nuotr. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: