Seimas priėmė naują Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo redakciją, kuria nuspręsta pertvarkyti Lietuvos šaulių sąjungą (LŠS). Tokiu būdu siekiama stiprinti Lietuvos šaulių sąjungą kaip Lietuvos kariuomenės, ginkluotųjų pajėgų ir pilietinio pasipriešinimo agresijai jungiamąją grandį, pilietinio, patriotinio ir tautinio ugdymo subjektą bei kitų valstybės institucijų talkininkę.

Priimdamas šį įstatymas Seimas pabrėžė būtinybę tobulinti Lietuvos šaulių sąjungos veiklos teisinius pagrindus atsižvelgiant į kintančius nacionalinio saugumo užtikrinimo poreikius, šalies narystę NATO ir Europos Sąjungoje, vis labiau kylančias nekarinio, hibridinio pobūdžio grėsmes.

„Visi žmonės, kurie norės rasti vietą gynyboje, mūsų piliečiai, kurie klausia, koks mano vaidmuo gynyboje, galės rasti vietą per Šaulių sąjungą. Taip mes užtikrintume visuotinės gynybos principą, kuris taptų ne šiaip dar viena butaforine fraze, bet realiu kūnu“, − priėmimo metu pabrėžė Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

Atnaujintame įstatyme nustatyta, kad Lietuvos šaulių sąjunga yra valstybės remiama nacionalinį saugumą ir gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimą padedanti užtikrinti savanoriška ir savaveiksmė sukarinta asociacija, veikianti pagal šį įstatymą ir savo statutą. Kaip anksčiau yra minėjęs L. Kasčiūnas, kuriama daug savarankiškesnė organizacija, kuri turės savo savivaldą ir savireguliacijos mechanizmus. Be to, kaip pažymėjo L. Kasčiūnas, pagal šį įstatymą nesumažėja, o dar labiau išauga Šaulių sąjungos integracija į gynybos planus.

LŠS padaliniai savanoriškumo pagrindu bus sudaromi atsižvelgiant į pagrindines šaulių kategorijas: LŠS koviniai būriai, LŠS ginkluoto pasipriešinimo vienetai, neginkluoto pasipriešinimo šauliai, jaunieji šauliai.

Kaip vieną iš svarbių pokyčių parlamentaras L. Kasčiūnas įvardijo atsirasiančią naują komendantinių Lietuvos šaulių sąjungos ginkluoto pasipriešinimo vienetų sąvoką. Pasak jo, komendantiniai šauliai bus irgi integruoti į gynybos planus.

Įstatymo naujoje redakcijoje įtvirtinta, kad karo padėties ar ginkluotos gynybos nuo agresijos (karo) metu LŠS privalės dalyvauti valstybės ginkluotoje gynyboje ir pilietiniame pasipriešinime.

Seimas sutarė keisti LŠS vado skyrimo tvarką. Pagal naujas nuostatas, LŠS vadą Ministro Pirmininko teikimu (Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pareiškus nuomonę ir jai pritarus LŠS suvažiavimui), o pavaduotojus LŠS vado teikimu skirs ir atleis Vyriausybė. Ji taip pat nutarimu tvirtins ir LŠS statutą. Pagal iki šiol galiojančią tvarką LŠS vadą skyrė ir atleido krašto apsaugos ministras. LŠS vadas, skiriamas 4 metų kadencijai, bus tiesiogiai pavaldus krašto apsaugos ministrui, taip pat atskaitingas LŠŠ suvažiavimui ir Vyriausybei.

Siekiant stiprinti šaulių kompetencijas ir įgūdžius, įstatyme reglamentuojama LŠS mokymų centro, kuris iš esmės veiks kaip pilietinio pasipriešinimo kompetencijų centras, veikla.

Valstybės biudžeto asignavimai LŠS veiklai finansuoti teisės aktų nustatyta tvarka bus skiriami Krašto apsaugos ministerijai, juos išskiriant iš bendrų Krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

„Mūsų tikslas – iki 2030 m. 50 tūkst. aktyvių Šaulių sąjungos narių“, − anksčiau yra sakęs šio projektui rengimui vadovavęs L. Kasčiūnas.

Už naują įstatymo redakciją (projektas Nr. XIVP-1838(2) balsavo 90 Seimo narių, prieš – 4, susilaikė 21 parlamentaras.

Seimo Spaudos biuro inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: