Kaip žinia, jau kelis mėnesius Jonavos rajono savivaldybėje svarstoma, kaip pagerinti maitinimo paslaugų kokybę rajono švietimo įstaigose. Šio klausimo svarstymui suburta ir speciali darbo grupė, kuri vertino esamą situaciją, nagrinėjo mokyklose tiekiamo maisto patikrinimo išvadas ir mokinių tėvų bei pačių moksleivių skundus, sėmėsi patirties ir kitų rajonų ugdymo įstaigose.

Darbo grupės pastangos virsta realiais veiksmais. Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariams teikiamas naujas sprendimo projektas „Dėl Jonavos rajono savivaldybės mokinių maitinimo organizavimo bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo bus tvirtinamas naujas tvarkos aprašas, naikinamas senasis bei bus svarstoma suteikti teisę Šveicarijos progimnazijai ir J. Ralio gimnazijai maitinimo organizavimą vykdyti savarankiškai nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Kaip rašoma sprendimo aiškinamajame rašte, patvirtinus naują maitinimo organizavimo tvarkos aprašą, atitinkantį naujausius teisės aktų reikalavimus, bendrojo ugdymo mokyklos turės galimybę pasirinkti jai tinkantį maitinimo organizavimo būdą pagal mokyklos poreikius: vykdyti maitinimą savarankiškai, gavusi savivaldybės tarybos pritarimą, atsižvelgiant į savivaldybės biudžeto galimybes; pasirinkti maitinimo paslaugų tiekėją, atrinktą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka; atrinkti maitinimo paslaugų teikėją mokyklos valgyklos patalpų ir (ar) įrangos nuomos bei mokinių maitinimo nuomos konkurso būdu.

Šiuo sprendimo projektu tikimasi, jog pagerės mokinių maitinimo kokybė, suteikiant didesnę maitinimo paslaugos tiekėjų pasiūlą. Taip pat teigiama, kad mokyklos turės galimybę pačios organizuoti maitinimą savo mokykloje, formuoti atskirą individualų užsakymą, atrenkant maitinimo paslaugos teikėjus, taip užtikrinant kiekvienos mokyklos individualius poreikius ir galimybę labiau vadovui kontroliuoti maisto tiekimo ir maitinimo kokybę.

Artimiausias Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis numatytas gegužės 18 d.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: