Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė pareiškėjos Jehovos liudytojų religinės bendruomenės skundą atsakovei Teisingumo ministerijai dėl Seimui pateiktos išvados dėl valstybės pripažintos religijos statuso suteikimo pareiškėjai panaikinimo ir įpareigojimo parengti naują išvadą.

Teisingumo ministerija 2022 m. sudarė ekspertinių paslaugų sutartį, kurioje ekspertams buvo pateikti klausimai apie Jehovos liudytojų mokymo ir apeigų santykį su konstitucine doros samprata ir įstatymu.  Pareiškėja 2022 m. spalio 20 d. paprašė Teisingumo ministerijos  pateikti ekspertų išvadą, sudaryti galimybę jai pateikti rašytinius paaiškinimus ir neteikti galutinės išvados Seimui, kol Jehovos liudytojų religinė bendruomenė nepateiks rašytinių paaiškinimų.

Teisingumo ministerija 2022 m. lapkričio 21 d. informavo pareiškėją, kad išvada pateikta Seimui.

Teismas, išnagrinėjęs šią administracinę bylą, konstatavo, kad ginčijama Teisingumo ministerijos išvada pati savaime nedaro įtakos pareiškėjos teisiniam statusui, kadangi jos teisiniam statusui įtakos turi tik Seimo priimami sprendimai dėl religinės bendrijos pripažinimo, o ginčijama Ministerijos išvada, remiantis Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo nuostatomis,  nesaisto Seimo ir yra tik institucijos nuomonė, teikiama kitai institucijai, siekiant padėti pasiruošti sprendimui priimti.

Teismo nuomone, ginčijama Teisingumo ministerijos išvada Seimui yra tarpinis administracinės procedūros dokumentas, kuris negali būti ginčo administraciniame teisme objektas.

Pareiškėjai, 2017 m.  pateikusiai Seimui prašymą suteikti  pripažintos religijos statusą, nėra užkirsta galimybė teikti savo paaiškinimus Seimui, kuris ir priims galutinį sprendimą dėl pareiškėjos.

Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Vilniaus apygardos administracinio teismo inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: