Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), nagrinėdamas Seimo narių grupės pareiškimą ištirti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. lapkričio 18 d. sprendimo dalies, susijusios su reikalavimu dėvėti kaukes vaikams, ugdomiems pagal pradinio ugdymo programą, jiems esant ugdymo įstaigoje, teisėtumą, byloje nustatė, kad ginčijamos akto nuostatos priimtos, be kita ko, įgyvendinant Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.2.1.1 papunktį, t. y. Vyriausybės pavedimą sveikatos apsaugos ministrui valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovui nustatyti visuomenės sveikatos saugos, higienos reikalavimus švietimo veiklos organizavimo srityje. Pasak LVAT, ši nutarimo nuostata apėmė ir Vyriausybės ketinimą pavesti operacijų vadovui, jeigu tam yra poreikis, nustatyti pareigą pradinių klasių moksleiviams ugdymo įstaigose dėvėti medicinines kaukes arba respiratorius.

Kaip nurodyta LVAT nutartyje, pareiga pradinių klasių moksleiviams ugdymo įstaigose dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius nėra nustatyta Seimo priimtame įstatyme, operacijų vadovui pavesta reguliuoti šį klausimą Vyriausybės nutarimu. Tai reiškia, kad operacijų vadovas įgaliotas nustatyti žmogaus teisių suvaržymą žemesnės galios teisės aktu nei įstatymas – Vyriausybės nutarimu. Atsižvelgiant į tai, LVAT išplėstinei teisėjų kolegijai kilo abejonė, ar taip nėra pažeidžiamas iš konstitucinio teisinės valstybės principo išplaukiantis reikalavimas žmogaus teisių ir laisvių ribojimus nustatyti įstatyme.

LVAT nenustatė, kad ir Civilinės saugos įstatyme būtų nustatytas pagrindas, iš kurio kiltų Vyriausybės įgaliojimai pavesti ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovui priimti ginčijamą sprendimą, o ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovui – patvirtinti teisės į privataus asmens neliečiamumą ribojimus ugdymo įstaigose.

Pažymėta, kad Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui (LRKT) pripažinus, jog Vyriausybės nutarimas prieštarauja Konstitucijai, tai gali būti pagrindas pripažinti ir tiriamo norminio administracinio akto neteisėtumą.

Atsižvelgęs į tai, 2022 m. vasario 23 d. nutartimi LVAT pateikė prašymą Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui spręsti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.2.1.1 papunktis tiek, kiek juo pavesta valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui nustatyti šias valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir pasekmių šalinimo priemones – viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo apribojimo priemones – švietimo veiklos organizavimo srityje – visuomenės sveikatos saugos, higienos reikalavimus (bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programą vadovų įpareigojimą organizuoti švietimo įstaigų darbą laikantis reikalavimo – kad mokiniai, ugdomi pagal pradinio ugdymo programas, švietimo įstaigoje uždarose patalpose dėvėtų medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną), neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio 1, 4 dalims ir Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 straipsniui.

Byla sustabdyta iki Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas išnagrinės pateiktą prašymą.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: